Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


URZĄD GMINY
    Struktura organizacyjna (1)
        Pracownicy (1)
            Elżbieta Wieczorek - Sekretarz (1)
            Elżbieta Michalak - Skarbnik (2)
            Bożena Czubaszewska - Z-ca Kierownika USC (1)
            Aleksandra Dalak (1)
            Elżbieta Banasiak (1)
            Rafał Domowicz (1)
            Rafał Ławniczak (1)
            Agnieszka Maluga (1)
            Emilia Marciniak (1)
            Marta Mikołajczyk (1)
            Daria Kubus (1)
            Ewa Nowińska (1)
            Agnieszka Sawicka (1)
            Ewa Wawrzyniak (1)
            Karolina Zawadzka (1)
            Karolina Helińska (1)
            Klaudia Sochacka (1)
    WNIOSKI DO POBRANIA (1)
        Dodatki mieszkaniowe (1)
        Udostępnianie informacji publicznej (2)
        Działalność Gospodarcza (3)
        Ewidencja Ludności (1)
        Gospodarka odpadami (2)
        Planowanie przestrzenne (3)
        Podatki (5)
        Udostępnianie danych osobowych (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Wycinka drzew (1)
        Dzierżawa gruntów rolnych (3)
        Skargi, wnioski, zapytania do rzędu (1)
        Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (1)
        Ochrona środowiska (3)
        Zabytki (1)
        Drogi (3)
        Przydomowe oczyszczalnie ścieków (2)
        Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (1)
        Gospodarowanie gruntami (podział nieruchomości, wyłączenie z produkcji rolniczej) (2)
        rolnictwo (1)
    Elektroniczna skrzynka podawcza (1)
    Rejestry publiczne (1)
        CEIDG (1)
        Rejestr kontroli (1)
        Rejestr instytucji kultury (1)
    Nabór pracowników (2)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Wzory oświadczeń majątkowych nowe (1)
        Rada Gminy (0)
            Przewodniczący Rady Gminy (0)
                Kadencja 2018-2023 (0)
            Radni kadencji 2018-2023 (18)
            Radni kadencji 2024-2029 (0)
        Pracownicy Gminy Olszówka (2)
            Pracownicy Gminy Olszówka za lata 2018-2022 (0)
                Wójt Gminy (1)
                Sekretarz (1)
                Skarbnik (1)
                Kierownik USC (1)
                Dyrektorzy placówek oświatowych (4)
                Biblioteka, GOPS (2)
                Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta (4)
    Petycje (26)
        Archiwum (6)
    Raport o stanie zapewnienia dostępności (1)

ORGANY GMINY
    Wójt (0)
        Wójt Gminy - Włodzimierz Fraszczyk (1)
        Zaświadczenie o wyborze Wójta (3)
        Wyciąg z protokołu dot. złożenia ślubowania przez Wójta Gminy (1)
    Rada Gminy (0)
        Rada Gminy Olszówka kadencji 2024-2029 (1)
        Radni VII kadencji (2014-2018) (1)
        Radni VI kadencji (2010-2014) (1)
        Radni V kadencji (2006-2010) (1)
        Radni IV kadencji (2002-2006) (1)
        Radni VIII kadencji (2018 - 2023) (1)
    Sesje Rady Gminy Olszówka (0)
        IX kadecja 2024-2029 (4)
        VIII kadencja (59)
        Archiwum (0)
            VII kadencja (41)
            VI kadencja (44)
    Sesje Rady Gminy Olszówka - transmisje na żywo i nagrania (1)
    Sesje Rady Gminy Olszówka - protokoły z głosowań imiennych (0)
        kadencja 2024-2029 (3)
        kadencja 2018-2024 (57)
    Raport o stanie Gminy Olszówka (6)
    Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Olszówka (1)

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wybranych obszarów położonych na terenie gminy Olszówka (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszówka (1)
    Decyzje warunków zabudowy - odnawialne źródła energii (1)

e-mapa Gminy Olszówka ewidencja numeracji posesji
    e-mapa Gminy Olszówka ewidencja numeracji posesji (1)
    MAPA - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszówka (1)

OGŁOSZENIA
    Komunikaty i ostrzeżenia (3)
        Komunikaty kąpieliskowe (1)
        OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE (1)
        OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE (0)
        OSTRZEŻENIA HYDROGEOLOGICZNE (1)
        JAKOŚĆ POWIETRZA (1)
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (7)
    Mobilny System Powiadamiania Mieszkańców (2)
    Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w powiecie kolskim (1)
    "Świetlicowe ATR-akcje" (5)
    Zawiadomienia od innych organów (13)
        ENERGIA (2)
    Program "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" (6)
    Adoptuj psa (1)
    KULTURA (1)
    Komunikat dotyczący uprawnień działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych po nowelizacji dotyczącej ich ustawy (1)
    Rejestr Grobów Wojennych na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódziego (1)
    Promocja polskich produktów spożywczych - www.polskasmakuje.pl (1)
    Mapa żłobków i klubów dziecięcych (1)
    Znajdź stypendium dopasowane do Ciebie (1)
    "TAK POWSTAWAŁA NIEPODLEGŁA" - bezpłatna wystawa do pobrania (1)
    Informacja dotycząca budowy nowych budynków mieszkalnych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych (1)
    Ogólnopolska akcja edukacyjna "#SegregujeMy" (1)
    KOWR - Program stypendiów pomostowych (1)
    Informacja o obowiązku utrzymania zjazdu z drogi publicznej (1)
    Grypa ptaków (HPAI) (9)
    INEA - Budowa sieci światłowodowej na terenie Wielkopolski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (1)
    Program Pomocy Dzieciom ,,stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym" (1)
    Informacja dot. przechowywania dokumentów po byłych zakładach: GS "SCH" Błędów z s. w Krzewacie i SKR Olszówka z s. w Głębokiem (1)
    "CHROŃMY PSZCZOŁY" Komunikat do rolników dot. prawidłowego wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin (1)
    Projekty (1)
    W październiku 2020 Gmina Olszówka przekazała elementy odblaskowe dla najmłodszych uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Olszówka (1)
    Ogólnopolski konkurs edukacyjny "Tradycyjny Sad" - realizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Łubiance (1)
    27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego (2)
    Akademia Rozwoju - Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zaprasza na bezpłatne warsztaty online dla kobiet (1)
    Preferencyjny zakup węgla w Gminie Olszówka (9)
        PGE Paliwa sp. z o.o. - apel do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o dokonanie rejestracji jako pośredniczący podmiot węglowy (1)
    Internet szerokopasmowy (1)

GMINA OLSZÓWKA
    O GMINIE (0)
        Informacje ogólne (1)
        Akt powstania Gm. Olszówka (2)
        Dane statystyczne (3)
        Galeria zdjęć (8)
        Herb (1)
        Zabytki (1)
    GOSPODARKA ODPADAMI (22)
        Rejestr działalności regulowanej (1)
    "KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY" (19)
        Kącik Przedsiębiorcy - mikroPorady.pl (1)
    PLANOWANIE PRZESTRZENNE (50)
    PUNKT OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW (1)
    BUDŻET (0)
        Uchwały budżetowe (1)
        Informacje o wykonaniu budżetu (75)
        Opinie RIO (63)
        Sprawozdania budżetowe (0)
            Sprawozdania budżetowe za lata 2007-2014 (5)
            2018 r. (4)
            2019 r. (4)
            2020 r. (4)
            2021 r. (4)
            2022 r. (4)
            2023 r. (4)
        Sprawozdania finansowe gminy - zbiorcze (6)
        Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych (0)
            Urząd Gminy (7)
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
            Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Ponętowie Górnym Drugim (6)
            Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Głębokiem (6)
            Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Łubiance (6)
    DZIELNICOWY (1)
    SPORT (10)
    ZDROWIE (2)
    PODATKI (3)
        Informacje o umorzeniach zaległości podatkowych (6)
        Informacje o odroczeniach i rozłożeniach na raty podatku (7)
        Akcyza i Pomoc publiczna (6)
        Informacja o ulgach kupna (7)
        podatki - gospodarka odpadami komunalnymi (4)
    EWIDENCJA LUDNOŚCI (5)
    ROLNICTWO (22)
    OCHRONA ŚRODOWISKA (2)
        Azbest (3)
        Dotacje do wymiany kotłów, termomodernizacji oraz paneli fotowoltaicznych (5)
            Program "Czyste Powietrze" (7)
        Udział społeczeństwa w ochronie środowiska (0)
            Archiwum (0)
                Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK92 do skrzyżowania z DW473 (3)
                Budowa trzech turbin wiatrowych (3)
                BIOGAZOWNIA w Zawadce (12)
                Budowa 1 turbiny wiatrowej w miejscowości Głębokie (4)
                Przebudowa drogi gminnej we wsi Szczepanów (4)
                Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW w miejscowości Wólka Czepowa gm. Kłodawa (1)
                Rozbudowa budynku inwentarsko-składowego na dz. nr 143 w m. Ostrów, gm. Olszówka (1)
                Wykonanie urządzenia wodnego na dz. nr 109 w m. Olszówka (2)
                Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzewce - Umień (4)
                Modernizacja rowu melioracyjnego w obrębie Mniewo (2)
                Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych w m. Zawadka (3)
                ZAKŁAD MROŻENIA CEBULI w Ponętowie Górnym Pierwszym (3)
                Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E20 i C-E20) - Pozostałe roboty (1)
                ZAKŁAD MIĘSNY w Ponętowie Górnym Drugim (1)
                Wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża "Dęby Szlacheckie" w gminach: BABIAK I KOŁO (1)
                ELEKTROWNIE WIATROWE w Zawadce (4)
                Przebudowa drogi gminnej Ostrów-Szczepanów (2)
                Opracowanie projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P (1)
                Przebudowa drogi powiatowej Olszówka-Głębokie (2)
                Azbest (1)
                    Opracowanie projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest (1)
                Przebudowa drogi gminnej Olszówka-Głębokie G496054P (3)
                Budowa kanalizacji sanitarnej Olszówka-Łubianka (5)
                Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Olszówka (1)
                Poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze Koło (1)
                Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszówka na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r. (2)
                Modernizacja sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zawadka (2)
                Przebudowa drogi gminnej Olszówka - Tomaszew G496050P (3)
                Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów Programów ochrony powietrza (1)
                Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji w Olszówce (2)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 4 MWp (2)
                Przebudowa drogi gm. we wsi Ponętów Górny (2)
        Decyzje środowiskowe (2)
            2024 (1)
            2023 (5)
            2022 (1)
            2021 (9)
            2020 (6)
            2019 (0)
                Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DW 473 (1)
                Budowa Elektrowni Słonecznej na dz. nr 26/2, 28/2 i 30/2 (obręb 0002) w msc. Dębowiczki (proj.Drzewce II) (5)
                Budowa Elektrowni Słonecznej na dz. nr 102/1 w msc. Drzewce (proj.Drzewce II) (3)
                Wykonanie urządzenia wodnego tj. odwiercenie studni i zabudowanie w niej pompy o wydatku powyżej 10 m3/godz. na działce nr 134/1 obręb Olszówka, gm. Olszówka (3)
            2018 (0)
                Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 340 położonej w m. Drzewcach (6)
                Budowa instalacji fotowoltaicznej Olszówka 3 w Drzewcach (3)
                Budowa instalacji fotowoltaicznej Olszówka 2 w Drzewcach (6)
                Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Umień-Ostrów (2)
            2017 (0)
                Budowa budynku inwentarskiego - odchowalni warchlaków (9)
                Budowa ubojni bydła, na działkach o numerach geodezyjnych: 91/1, 91/2, 90/3, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 87/3, 87/4, 87/5, 429, 428/1, 428/2 obręb Ponętów Górny, gmina Olszówka. (2)
            2016 (0)
                Rozbudowa istniejącego zakładu FROST w Ponętowie o halę magazynowo produkcyjną z przeznaczeniem na obieralnie i przechowalnię cebuli (2)
                Budowa 2 turbin wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Grodna w gminie Grzegorzew (1)
                Przebudowa drogi gminnej Dębowiczki-Grabina-Krzewata nr G496017P (4)
                Wykonanie urządzenia wodnego tj. odwiercenie studni o głębokości 65 m i zabudowaniu w niej pompy o wydatku powyżej 10 m3/godz. na działce nr 134/1 obręb Olszówka, gm. Olszówka. (2)
            2015 (0)
                BUDOWA DWÓCH Elektrowni Wiatrowych o mocy do 2.0 MW każda (1)
                Budowa 1 turbiny wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Drzewce w gminie Olszówka (2)
        Uchwała antysmogowa dla województwa wielkopolskiego (4)
        Nieodpłatny odbiór padłych zwierząt (1)
        Wykaz firm prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Olszówka (1)
        Zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków (1)
        Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku (1)
        Konkursy ekologiczne (0)
        Zbiórka folii rolniczej (0)
        Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw (3)
    OŚWIATA (12)
        Projekt "Zdalna szkoła" (6)
        Projekt "Zdalna szkoła +" (5)
        Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - informacja dla pracodawców (1)
        Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (edycja 2016-2020) (1)
        Laboratoria Przyszłości (4)
        Poznaj Polskę (4)
        Granty PPGR (3)
    GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM (14)
    ZABYTKI (3)
    NUMERACJA POSESJI (1)
    OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA (4)
    SOŁTYSI (4)
    NOCLEGOWNIE (1)
    DROGI GMINNE I PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY (2)
        ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG (1)
        EWIDENCJA DRÓG GMINNYCH (1)
        PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY (3)
    PROJEKTY DOFINANSOWANE (26)
        Projekty dofinansowane z WRPO 2007-2013 (0)
            "Wsparcie techniczne OSP w Drzewcach poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego" (1)
            Wsparcie techniczne OSP w Drzewcach poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (1)
            Rzeczowe zakończenie realizacji projektu (1)
        Projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3)
        Projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (3)
    KOŚCIÓŁ (1)
    GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (0)
        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2)
        Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
        Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego (1)
        Dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień w punkcie konsultacyjnym (1)
        Bezpłatne porady prawne (1)
    INFORMACJA DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH (1)
    ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH (1)
        ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (12)
        Tryb konkursowy (1)
            Ogłoszenie o konkursie na finansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu (2)
    NIP i REGON (2)
    ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW (8)
        Przydatność wody do spożycia (3)
        Rozliczenia i płatności - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (1)
        Nowe taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olszówka na okres 3 lat ważne! (1)
    ZGROMADZENIA PUBLICZNE (1)
    Młodzieżowe Aktywizacje (2)
    CYFROWA GMINA (3)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    PLATFORMA ZAKUPOWA (postępowania elektroniczne) (1)
    PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (7)
    Ogłoszenia o zamówieniach (6)
        Archiwum (66)
    Informacje z otwarcia ofert (2)
        Archiwum (43)
    Zawiadomienia o wyborze ofert (9)
        Archiwum (52)
    Odpowiedzi i wyjaśnienia (3)

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (5)
        500+ (1)
        KARTA DUŻEJ RODZINY (2)
        Ogłoszenia (2)
        Okólnik - WSPARCIE DLA RODZIN Z DZIEĆMI (500+, 300+, świadczenia rodzinne) (1)
        Sprawozdania finansowe (1)
    Gminna Biblioteka Publiczna (1)
    Szkoły podstawowe i gimnazjum (3)

WYBORY POWSZECHNE i LOKALNE
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 (5)
        Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej (0)
        Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej (1)
        Obwieszczenia Wójta Gminy Olszówka (1)
        Informacje Wójta Gminy Olszówka (4)
    Wybory samorządowe 2024 - 07.04.2024 r. (38)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 15.10.2023 r. (14)
    Wybory - Postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie I (8)
    Referendum ogólnokrajowe - 15.10.2023 r. (2)
    Wybory ławników na kadencję 2024-2027 (1)
    Wybory do Izb Rolniczych - 24.09.2023 r. (2)
    Archiwum (0)
        Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 r. ważne! (3)
        Wybory na Ławników 2019 (1)
        Wybory na Prezydenta RP - 28.06.2020 r. - II tura 12.07.2020 r. (12)
        Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019 r. (10)
        Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. (9)
        Wybory ławników na kadencję 2016-2019 (5)
        Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 25.10.2015 r. (6)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy (0)
            Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 2015 rok nowe (18)
            Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 2014 rok (12)
        Referendum ogólnokrajowe (12)
        Wybory do Izby Rolniczej - 31.05.2015 r. (2)
        Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. (20)
        Wybory samorządowe 2014 (31)
        Wybory ławników (1)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 (8)
        Wybory samorządowe 2018 - 21.10.2018 r. (24)

PRAWO LOKALNE
    Uchwały (0)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2006 rok (1)
            2007 rok (1)
            2008 rok (1)
            2009 rok (0)
                Sesja Nr XXVIII z dnia 03.03.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXIX z dnia 24.03.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXX z dnia 21.04.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXI z dnia 28.04.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXII z dnia 26.05.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXIII z dnia 15.06.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXIV z dnia 30.06.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXV z dnia 11.08.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXVI z dnia 30.09.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXVII z dnia 28.10.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXVIII z dnia 17.11.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXIX z dnia 16.12.2009 r. (1)
                Sesja Nr XL z dnia 29.12.2009 r. (1)
            2010 rok (0)
                Sesja Nr XLI z dnia 09.02.2010 r. (1)
                Sesja Nr XLII z dnia 26.03.2010 r. (1)
                Sesja Nr XLIII z dnia 27.04.2010 r. (1)
                Sesja Nr XLIV z dnia 24.06.2010 r. (1)
                Sesja Nr XLV z dnia 20.07.2010 r. (1)
                Sesja Nr XLVI z dnia 08.09.2010 r. (1)
                Sesja Nr XLVII z dnia 26.10.2010 r. (1)
                Sesja Nr XLIX z dnia 10.11.2010 r. (1)
        Kadencja 2010-2014 (1)
            2010 rok (0)
                Sesja Nr I z dnia 01.12.2010 r. (1)
                Sesja Nr I z dnia 06.12.2010 r. (1)
                Sesja Nr III z dnia 21.12.2010 r. (1)
                Sesja Nr IV z dnia 30.12.2010 r. (1)
            2011 rok (0)
                Sesja Nr V z dnia 15.02.2011 r. (1)
                Sesja Nr VI z dnia 25.02.2011 r. (1)
                Sesja Nr VII z dnia 30.03.2011 r. (1)
                Sesja Nr VIII z dnia 31.05.2011 r. (1)
                Sesja Nr IX z dnia 27.06.2011 r. (1)
                Sesja Nr X z dnia 25.07.2011 r. (1)
                Sesja Nr XI z dnia 17.08.2011 r. (1)
                Sesja Nr XII z dnia 07.09.2011 r. (1)
                Sesja Nr XIII z dnia 27.10.2011 r. (1)
                Sesjaa Nr XIV z dnia 10.11.2011 r. (1)
                Sesja Nr XV z dnia 26.11.2011 r. (1)
                Sesja Nr XVI z dnia 21.12.2011 r. (1)
                Sesja Nr XVII z dnia 28.12.2011 r. (1)
            2012 rok (0)
                Sesja Nr XVIII z dnia 24.02.2012 r. (1)
                Sesja Nr XIX z dnia 29.03.2012 r. (1)
                Sesja Nr XX z dnia 26.04.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXI z dnia 11.06.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXII z dnia 25.06.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXIII z dnia 16.07.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXIV z dnia 29.08.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXV z dnia 26.09.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXVI z dnia 23.10.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXVII z dnia 06.11.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXVIII z dnia 06.12.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXIX z dnia 20.12.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXX z dnia 27.12.2012 r. (1)
            2013 rok (0)
                Sesja Nr XXXI z dnia 11.02.2013 r. (1)
                Sesja Nr XXXII z dnia 12.03.2013 r. (1)
                Sesja Nr XXXIII z dnia 26.03.2013 r. (1)
                Sesja Nr XXXIV z dnia 13.05.2013 r. (1)
        Kadencja 2014-2018 (259)
        Kadencja 2018-2023 (330)
        Kadencja 2024-2029 (23)
    Zarządzenia (0)
        Zarządzenia kierownika (0)
            2013 rok (1)
            2014 rok (1)
            2015 rok (1)
            2016 rok (14)
            2017 rok (22)
            2018 rok (17)
            2019 rok (13)
            2020 rok (2)
        Zarządzenia wójta (0)
            Kadencja 2010-2014 (1)
            Kadencja 2014-2018 (144)
            Kadencja 2018-2023 (296)
    DZIENNIK USTAW (0)
    MONITOR POLSKI (0)
    Program usuwania wyrobów zawierających azbest (5)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszówka (2)
    Program Gospodarki Odpadami (1)
    Strategia Rozwoju Gminy Olszówka (1)
    Statut Gminy Olszówka (1)
    Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy (1)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku (3)
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (1)
    Program ochrony środowiska (1)

Stowarzyszenie "Solna Dolina"
    Aktualności (5)
    Nabór wniosków (3)

INFORMACJE O BIP
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)

RODO
    Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Olszówce (1)
    Informacja o wyznaczeniu Inpektora ochrony dancyh w Gminie Olszówka (1)
    Polityka ochrony danych w Urzędzie Gminy Olszówka (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij