Zgodnie z przepisami prawa, Gmina Olszówka jest zobowiązana do zamieszczania danych o dokumentach zawierających dane o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach danych.

Gmina Olszówka prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska, które nieodpłatnie udostępnia ją organom administracji publicznej. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwych dla Gminy Olszówka.

  Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie