W dniu 6 listopada 2019 r. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się jubileuszowa Gala XX edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Do konkursu przystąpić mogły gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego, w zakresie działań proekologicznych i prokulturowych.

W bieżącym roku zgłoszonych zostało 166 projektów. Kapituła konkursu oceniając nadesłane wnioski wskazała, jak konstruktywne są działania samorządów terytorialnych podejmowane w celu aktywizacji mieszkańców Wielkopolski, a także wyjątkowość działań podejmowanych przez samych mieszkańców w zakresie wzbogacenia oraz podniesienia jakości życia miast i wsi.

W tym roku z naszego terenu każda szkoła wybrała i opisała jeden z realizowanych projektów w ramach działań proekologicznych i prokulturowych. Wśród uhonorowanych przez Kapitułę Konkursową prac, znalazły się również te przygotowane przez:

  1. Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Ponętowie Górnym Drugim – projekt „O pszczołach i dla pszczół”,
  2. Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Łubiance – projekt „Świat sam sobie nie da rady – segregujmy więc odpady!”.

Osoby zgłaszające projekty – tj. pani Lilla Czernielewska oraz pani Agnieszka Świątek wraz z panem Wójtem Włodzimierzem Fraszczykiem podczas uroczystej gali w Poznaniu otrzymały nagrody pieniężne dla reprezentowanej szkoły oraz dyplomy.

obrazek 

 

obrazek

 

obrazek

 

 

Cieszymy się, że działania proekologiczne podejmowane w naszych szkołach we współpracy z Urzędem Gminy zostały zauważone, docenione i nagrodzone, a dla innych jednostek mogą być przykładem dobrej praktyki.

Dziękujemy za zaangażowanie nauczycieli oraz uczniów w podejmowaniu proekologicznych i prokulturowych działań w naszej gminie.