Urząd gminy w olszówce 

obrazek

 

Adres 
Urząd Gminy w Olszówce
Olszówka 15
62-641 Olszówka
pow. kolski, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel. (63) 26-17-611, 27-39-010
e-mail: urzad.gminy@olszowka.org.pl

 

adres do e-Doręczeń: AE:PL-30997-84691-HCDIB-16

 

profil Gminy Olszówka na facebooku:  Gmina Olszówka/ facebook


 

 

Nr tel.

Biuro

Nr wew.

63/ 26-17-611  

Sekretariat

11

63/ 26-17-613  

GOPS prac.socjal.

13

63/ 26-17-614  

Ewidencja Ludności

14

63/ 26-17-615  

Oświata

15

63/ 26-17-616  

Kotłownia

16

63/ 26-17-617  

Gosp. Komunalna

17 

63/ 26-17-618  

Podatki

18

63/ 26-17-619  

Księgowość szkół

19

63/ 26-17-620  

Księgowość urzędu

20

63/ 26-17-621  

Sekretarz

21

63/ 26-17-622  

Ośrod. Doradz. Roln.

22

63/ 26-17-623 

Biuro nr 13

23

63/ 26-17-624  

USC

24

63/ 26-17-625  

Kierownik GOPS

25

63/ 26-17-626  

Biuro GOPS

26

63/ 26-17-627

Zamówienia publ.

27

63/ 26-17-628

Gosp. odpadami

28

63/ 26-17-629

Kasa

29

723-475-872

Paweł Sochacki - kierowca

695-781-685 

Jerzy Marciniak - wodociągi

607-529-658

Mirosław Urbaniak - kanalizacja

601-669-886

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

NIP / Regon Urzędu Gminy w Olszówce
666-14-02-313 / 000549329

NIP / Regon Gminy Olszówka
666-200-21-07 / 311019289

 

Konto bankowe:

 BS Kłodawa o/Olszówka 41 8545 0008 1100 3375 0124 9063

 

oddzielne konto bankowe na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konto bankowe: BS Kłodawa o/Olszówka 63 8545 0008 0100 3375 2000 0170

 

 

Urząd Gminy w Olszówce czynny jest w godzinach:
poniedziałek                  7:30 do 15:30
wtorek                           7:30 do 15:30
środa                            7:30 do 15:30
czwartek                       7:30 do 15:30
piątek                           7:30 do 15:30
sobota i niedziela           nieczynne