uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Olszówka dostępna pod linkiem:

http://olszowka.nowoczesnagmina.pl/?a=4950

 

część graficzna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Olszówka dostępna pod linkiem:

https://sip.gison.pl/olszowka