Na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) Urząd Gminy w Olszówce uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Olszówce znajduje się na platformie ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) pod adresem:

/3009092/skrytka

Aby złożyć elektronicznie wniosek/pismo/sprawozdanie do urzędu należy:

1. Zarejestrować się na platformie ePUAP.

2. Poprzez platformę ePUAP należy wystąpić z wnioskiem o nadanie profilu zaufanego (jeżeli posiadacie Państwo kwalifikowany podpis elektroniczny to nie ma takiej konieczności) i go potwierdzić (najbliższy punkt potwierdzania profilu zaufanego znajduje się w Urzędzie Skarbowym w Kole).

3. Zalogować się na platformie ePUAP i w wyszukiwarce wpisać sprawę, którą chcemy załatwić a następnie wybrać miejscowość: OLSZÓWKA i instytucję: Urząd Gminy w  Olszówce oraz wpisać adres skrytki Urzędu Gminy w Olszówcei: /3009092/skrytka

lub w wyszukiwarce wpisać: Urząd Gminy w Olszówce i wybrać z listy spraw, która się pojawi, tę której szukamy. Jeśli takiej sprawy nie ma na liście proszę wybrać: skargi, wnioski, zapytania do urzędu.

4. Wypełnić wniosek a następnie podpisać go profilem zaufanym (bądz kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i wysłać.

Wniosek złożony przez ePUAP jest tak samo ważny jak ten złożony w formie papierowej.