obrazek             Parafia Św. Michała Archanioła

 

                 Nazwa Umień (dawniej Umienie, a przedtem Unienie) pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie Kazimierza Wielkiego z 1364 r. Miejscowość ta była własnością szlachecką. Parafia w miejscowości Umień powstała w XIV w. (do 1818 r. w archidiecezji gnieźnieńskiej, w latach 1818-1920 w archidiecezji warszawskiej, w latach 1920-1925 w diecezji łódzkiej).

                Pierwszy kościół parafialny drewniany ufundowany został zapewne w XIV w. przez Unieńskich właścicieli tej miejscowości. W roku 1759 notowana jest kaplica publiczna, zastępująca ko­ściół będący w budowie.

                Obecny Kościół Parafialny p.w. Św. Michała Archanioła został wzniesiony prawdopodobnie w XVII w. Jest to budowla drewniana, konstrukcji zrębowej, jednonawowa, z węższym i niższym prezbiterium. Do nawy przylega od północy kwadratowa kaplica, a od południa kruchta. Nad dachem góruje wieżyczka na sygnaturkę. Wnętrze świątyni jest pokryte stropem. W rokokowym ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z poł. XVI w., będący kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Antepedium posiada ornament rokokowy z herbem Korab. Dwa ołtarze boczne pochodzą z XVIII w. Ponadto na uwagę zasługują: rokokowy ołtarz w kaplicy, obraz Michała Archanioła z XVIII w. i rokokowy pro­spekt organowy. W 1992 r. dobudo­wano kruchtę. W latach 1994-1998 zostały wymie­nione drewniane stropy (sufity) i oszalowano ścia­ny. W 1999 r. odrestauro­wano ołtarze.