W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243). Urząd Gminy w Olszówce udostępnia swoje usługi dla osób słabo słyszących oraz głuchych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:
  • poczta elektroniczna – urzad.gminy@olszowka.org.pl – adres do sekretariatu: na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w urzędzie, itp.
  • przesyłanie wiadomości tekstowych SMS – 601-051-360
  • faks: +48 63 273-90-30
  • w Urzędzie Gminy w Olszówce jest zatrudniony pracownik posługujący się językiem miganymŚwiadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.