Nadzór merytoryczny nad informacjami umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzą osoby zajmujące samodzielne stanowiska, każda w zakresie swoich właściwości.

 

Za wprowadzenie informacji odpowiada Elwira Nita

Kontakt:

Urząd Gminy w Olszówce

Olszówka 15

62-641 Olszówka

tel. 0-63 273-90-10  wew. 11

kom. 0601-051-360

fax. 0-63 273-90-30

urzad.gminy@olszowka.org.pl