Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

 

Urząd Gminy w Olszówce zobowiązuje się zapewnić dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy w Olszówce http://olszowka.nowoczesnagmina.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2005-03-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

-          Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1.1.1.1)

-          Filmy nie zawierają transkrypcji (wytyczna WCAG 2.1.1.2.2)

-          Filmy nie zawierają audiodeksrypcji (wytyczna WCAG 2.1.1.2.5)

-          Informacja o wymaganym formacie danych może być niewystarczająca (wytyczna WCAG 2.1.3.3.2)

-          Brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym

-          Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF, Word

-          brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

-          kontrast kolorystyki elementów może być niewystarczający (wytyczne WCAG 2.1.1.4.3)

-          Informacja o strukturze strony może być niewystarczająca (wytyczna WCAG 2.1.1.3.1)

-          Fokus linków może być niewystarczająco widoczny (wytyczna WCAG 2.1 2.4.7)

-          Skip link nie działa prawidłowo (wytyczna WCAG 2.1 2.4.1)

-          Nie wszystkie linki mogą mieć jasno określone cele (wytyczna WCAG 2.1 2.4.4)

-          Nie wszystkie elementy zawierają odpowiednie etykiety (wytyczne WCAG 2.1 4.1.2)

-          Zmiana rozmiaru tekstu może mieć negatywny wpływ na czytelność strony (wytyczne WCAG 2.1 1.4.4)

-          Brak zdefiniowanego języka strony (wytyczne WCAG 2.1. 3.1.1)

-          Zawijanie i przełamywanie tekstu może nie działać poprawnie na urządzeniach z mniejszymi ekranami (wytyczne WCAG 2,1 1.4.10)

-          Czytelność treści może być ograniczona podczas przeglądania strony w orientacji poziomej (wytyczna WCAG 2.1 1.3.4)

 

 

Wyłączenia:

-    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

-    filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karina Matczak, urzad.gminy@olszowka.org.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63/261 76 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna, dostępność informacyjno-komunikacyjna

-        Obsługa klienta odbywa się na wysokim parterze. Zapewniony jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością i wózków dziecięcych do budynku.

-        Niedostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością

-        Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym.

-        W budynku nie ma urządzeń lub inne środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących , w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bloetooth.

-        Osoby niesłyszące nie mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

-        W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a

-        Brak miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij