link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/olszowka

 

 

Dotyczy uruchomienia platformy zakupowej

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (przetargi zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 01.01.2021 r. nasi Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

1)   Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania,

2)   Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), a także ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),

3)   Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,

4)   Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na Platformie,

5)   W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/ lub bezpośrednio na profilu Gminy Olszówka https://platformazakupowa.pl/pn/olszowka.

Aby składać oferty nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedyną rzecz, jaką potrzeba z Państwa strony do składania ofert to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo w Zamówieniach zgodnych z Pzp potrzebny jest ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn.-pt. od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Wójt Gminy Olszówka

(-) Włodzimierz Fraszczyk