Olszówka dnia: 30.05.2018

 

Wójt Gminy Olszówka że w Gminie Olszówka na Inspektora Ochrony Danych  został wyznaczony Pana Tomasz Orzechowski.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@prosysko.pl lub pod adresem Administratora (Gmina Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka)

 

Wójt Gmin Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk