obrazek

Program kierujemy w szczególności do kobiet, które mieszkają w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich i jednocześnie z różnych powodów pozostają mniej aktywne. Te powody to wielodzietność, mniejszy dochód w rodzinie, niepełnosprawność, pochodzenie z rodzin niepełnych. Lista powodów jest otwarta, kluczowe dla nas jest występowanie czynników, które uczestniczka zadeklaruje jako te istotne z jej punktu widzenia.

 

Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny.

 

Uczestniczkom oferujemy warsztaty online z zakresu kompetencji cyfrowych (tworzenie i edycja stron internetowych, wykorzystanie popularnych aplikacji do aktywności zawodowej i społecznej w Internecie), zajęcia z podstaw działalności gospodarczej (aspekty prawne i finansowe), warsztaty z myślenia projektowego (wykorzystanie metody design thinking w projektach społecznych i biznesowych). A to tylko część z zaplanowanych działań aktywizująco-edukacyjnych! Dotychczas do Programu zarejestrowało się ponad 800 kobiet.

 

Wszystkie informacje o Programie oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

 

 

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju

ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

https://fundacjapfr.pl/ [fundacjapfr.pl]