Strategia Rozwoju Gminy Olszówka na lata 2015-2025 została uchwalona 5 grudnia 2015 r.  Uchwałą Rady Gminy Olszówka NR XV/73/2015.

Treść w załączniku.