Na terenie Gminy Olszówka działa Gminna Biblioteka Publiczna z s. w Łubiance oraz jej Filia w Głębokiem.

 

Kontakt:

Gminna Biblioteka Publiczna

w Olszówce zs. w Łubiance

Łubianka 21,62-641 Olszówka
Tel. 63/ 261-67-23

 

NIP 666-20-22-156

REGON 000971710

 

e-mail: gbp@olszowka.org.pl

obrazek 


oraz:

 

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej

w Olszówce zs. w Głębokiem

Głębokie 88,62-641 Olszówka

tel. 63/ 273-91-04

e-mail: filia.gbp@olszowka.org.pl

obrazek


Na księgozbiór biblioteczny składają się:

1)             Dla dzieci i młodzieży- lektury szkolne, bajki, literatura młodzieżowa, książki popularnonaukowe z różnych dziedzin.

2)             Dla dorosłych - powieści, książki popularnonaukowe.

3)             Czasopisma - młodzieżowe i dla dorosłych.

4)             W Czytelni - encyklopedie, słowniki, atlasy, albumy, kroniki, leksykony, przewodniki.

5)             Dział wiadomości o regionie.

 

Kto może zostać naszym czytelnikiem?

1)           Z biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.

2)           Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3)           Przy zapisie pełnoletni czytelnicy zobowiązani są:

a)       Okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania

b)       Zapoznać się z regulaminem wypożyczalni

c)       Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu

4)           Niepełnoletnich czytelników do biblioteki zapisują rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie dowodu osobistego. Wypełniają kartę zobowiązań i własnoręcznym podpisem stwierdzają znajomość regulaminu, przyjmując na siebie odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki.

Wypożyczanie:

1.             Wypożyczyć można jednorazowo 5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

2.             Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu w Czytelni.

 

Przetrzymywanie książek:

1.             Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie, pokrywa jego koszt.

2.             Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

(z Regulaminu Biblioteki)

 

W GBP w Olszówce zs. w Głębokiem, a także w jej filii można korzystać z komputerowego przeglądania katalogu książek w programie "SOWA".

 

Katalog księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce jest także w Internecie pod adresem:

 

http://www.olszowka-gbp.sowwwa.pl

 

W obu bibliotekach jest możliwość uczynienia odbitki kserograficznej dokumentów.

 

Od stycznia 2006 r. w GBP w Głębokiem  znajdują się 3 komputery dostarczone dzięki programowi IKONKA. Wszystkie podłączone są do sieci INTERNET, z której bezpłatnie mogą korzystać mieszkańcy Gminy Olszówka.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszych bibliotek!!!

 

 

Godziny otwarcia GBP w Olszówce zs. w Łubiance

PONIEDZIAŁEK

8.00-16.00

WTOREK

8.00-16.00

ŚRODA

8.00-16.00

CZWARTEK

8.00-16.00

PIĄTEK

8.00-16.00

 

Godziny otwarcia GBP w Olszówce - Filia w Głębokiem

 PONIEDZIAŁEK

8.00-16.00

WTOREK

8.00-16.00

ŚRODA

8.00-16.00

CZWARTEK

8.00-16.00

PIĄTEK

8.00-16.00