Prognowana jakość powietrza dostępna pod adresem  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution