Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Olszówka

 

Termin składania wniosków na odbiór folii rolniczej zostaje przedłużony do dnia 18.05.2022 r. w związku z niewyczerpaniem limitu (obecnie: 97,95%). Pozostały limit do wykorzystania wynosi: 2,5 t. Wnioski można pobierać i składać w Urzędzie Gminy Olszówka w pokoju nr 3.

 

Urząd Gminy Olszówka przyjmuje wnioski o udział w programie usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gm. Olszówka w ramach dotacji z NFOŚiGW - program priorytetowy nr 2.7 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Regulamin dostępny pod linkiem: https://olszowka.nowoczesnagmina.pl/?a=5560

Do wzięcia udziału w programie uprawnieni są posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag posiadający grunty na terenie gm. Olszówka, na której znajdują się do usunięcia odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, po złożeniu wniosku do Urzędu Gminy Olszówka.

Środki na realizację programu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gm. Olszówka pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitu tzn. 37.800 zł (500zł/Mg czyli do 70 Mg odpadów), przy czym ostateczny termin składania wniosków ustala się na dzień 12 maj 2022 r.

Wnioski przyjmowane będą w biurze nr 3 w Urzędzie Gminy w Olszówce

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Gminy (decyduje data wpływu).