Wszystkie uchwały budżetowe dostępne są pod adresem: http://www.olszowka.nowoczesnagmina.pl/?c=98