Uchwała Nr 0007.VII.31.2011
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolskiego.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku- Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 45 poz. 271 ze zm.) po zasięgnięciu opinii wójtów gmin i burmistrzów miast z terenu Powiatu Kolskiego oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dyżury w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy pełni apteka "Prima" w Kole przy ulicy Blizna 26.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady
Marek Tomicki

Załącznik do Uchwały Nr 0007.VII.31.2011
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 31 marca 2011 r.

Czas pracy aptek na terenie Powiatu Kolskiego

Lp.

Nazwa Apteki

Adres i telefon

Godziny otwarcia

1

"Aspirynka"

ul. Broniewskiego 21, 62-600 Koło; tel. 063 272-12-81

Pn.- pt 8:00 - 19:00 So. 8:00- 15:00

2

„Centrum”

ul. Sienkiewicza, 16 62-600 Koło; tel. 063 272-05-71

Pn.- pt. 8:00 - 18:00 So. 8:00 - 13:00

3

"Eskulap"

ul. PCK , 6 62-600 Koło; tel. 063 272-22-74

Pn.- pt. 8:00 - 19:00 So. 8:00 - 13:00

4

"Bios"

ul. PCK 8, 62-600 Koło; tel. 063 272-54-97

Pn.- pt. 8:00 - 18:00

5

"Prima"

ul. Niezłomnych 10, 62-600 Koło; tel. 063 272 57 73

Pn.- pt. 8:00 -20:00 So. 8:00 - 16:00

ul. Blizna 26 ,62-600 Koło; tel. 063 261 98 82

Całodobowa

6

"Marta"

ul. 3-go Maja 38, 62-600 Koło; tel. 063 272-15-64

Pn.- pt. 8:00 - 20:00 So. 9:00 - 18:00

7

"Pod Zegarem"

ul. Zegarowa 4, 62-600 Koło; tel. 063 272-79-07

Pn.- pt. 8:00 - 19:00 So. 9:00 - 14:00

8

"Veris"

ul. Sienkiewicza 17, 62-600 Koło; tel. 063 272-30-04

Pn- Pt 8:00 -20:00 So 8:00 - 17:00

9

"Millenium"

ul. Kapicy 2, 62-650 Kłodawa; tel. 063 273-50-28

Pn.- pt. 8:30 - 18:00 So. nieczynne

10

"Eskulap"

ul. Wyszyńskiego 10, 62-650 Kłodawa; tel. 063 273-04-45

Pn.- pt. 8:00 -20:00 So. 8:00 - 18:00

11

"Witaminka"

ul. Armii Krajowej 2a, 62-650 Kłodawa; tel. 063 273-03-06

Pn. - pt. 8:00 – 20:00 So. 8:00 – 15:00

12

"Vademecum"

Kościelec, 62-604 Kościelec; tel. 063 271-63-81

Pn.- pt. 8:30 - 17:30 So. 9:00 - 13:00

13

Apteka

Dęby Szlacheckie, 62-613 Osiek Mały; tel. 063 262 24 65

Pn.- pt. 8:00 - 18:00 So. nieczynne

14

"Pod Łabędziem"

ul. Zamkowa 4 ,62-635 Przedecz; tel. 063 27 38 007; 605086964

Pn. - pt. 8:00 – 18:00 So. 8:00 – 14:00

15

Apteka Edyta i Wojciech Frydzińscy sp. j.

Adamin 41, 62-640 Olszówka; tel. 063 263 94 28

Pn.- Pt.. 8:30 – 14.30 So. nieczynne

16

Apteka "Millenium"

ul. Kapicy 2, 62-650 Kłodawa; tel. 063 273 50 28

Pn.- cz. 8:30 – 18.00 Pt. 8.30-17.00 So. nieczynne

17

"Twoje leki"- punkt apteczny

Wrząca Wielka, 62-600 Koło; tel. 063 261 57 12

Pn. – Pt. 8:00 18:00 So. nieczynne

18

"Pod Złotym Tygilekiem"

ul. Kolska 6, 62-640 Grzegorzew; tel. 063 261 64 65

Pn.- pt. 8:00 - 20:00 So. 8:00 - 14:00

19

"Pod Jemiołą"

Plac Wolności 13, 62-620 Babiak; tel. 063 271 10 12

Pn.- pt. 8:00 - 19:00 So. 9:00 - 13:00

20

Apteka

ul. 3-Maja 1, 62-660 Dąbie; tel. 063 271 00 80

Pn.- pt. 8:00 - 17:00 So. 8:00 - 13:30

21

"Elfarm 5"

Plac Wolności 12, 62-650 Kłodawa; tel. 063 273 04 21

Pn.- pt. 7:00 - 21:30 So. 7:00 - 20:00 Nd. 8:00 - 16:00

22

"Nova"

Plac Mickiewicza 6, 62-660 Dąbie; tel. 063 27 10 057

Pn.- pt. 8:00 - 18:00 So. 8:00 - 13:00

23

"Nova"

ul. Kościuszki 2, 62-635 Przedecz; tel. 063 27 38 169

Pn. – Pt. 8:00 - 18:00 So. 8:00 - 14:00

24

"Topfarm"

ul. Niezłomnych 5a, 62-600 Koło; tel. 063 261 05 04

Pn.- pt. 8:00 - 19:00 So. 8:00 - 14:00

25

"Dbam o zdrowie"

Market Kaufland, ul. Kolejowa 3 62-600 Koło; tel. 063 261 00 27

Pn.- sob. 9:00 - 21:00 Nd. 10:00 - 14:00

26

Apteka "Staromiejska"

ul. Stary Rynek 13, 62-600 Koło; tel. 063 272 40 37

Pn. – Pt. 8:00 -19:00 So. 9:00 – 13:00

 

 

Uzasadnienie

Z przytoczonych w uchwale przepisów tj. art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) wynika, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. I tak zgodnie z brzmieniem przepisów art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 45 poz. 271 ze zm.), rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolskiego określa w drodze uchwały Rada Powiatu Kolskiego, po zasięgnięciu opinii wójtów ( burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Uwzględniając powyższe, po zasięgnięciu opinii wójtów gmin i burmistrzów miast z terenu Powiatu Kolskiego oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu należało podjąć niniejszą uchwałę w tym zakresie.