Świećmy przykładem, bądźmy świadomi

i bezpieczni na drodze!

 

W październiku 2020 Gmina Olszówka przekazała elementy odblaskowe dla najmłodszych uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Olszówka.

Przypominany, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Poza obszarem zabudowanym z reguły drogi nie posiadają wydzielonych chodników i w są słabo doświetlone, a piesi są słabo widoczni dla kierujących pojazdami. 

Pamiętajmy:

Poruszając się po drodze po zmierzchu w obszarze zabudowanym lub poza nim używaj elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że poruszasz się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Odblaski noś tak, aby były widoczne w światłach jadących pojazdów! Odbiją wtedy światło padające z reflektorów samochodu dając sygnał kierującemu pojazdem, że po drodze porusza się człowiek.

Światło odbitego elementu odblaskowego powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 metrów.

Światła pojazdu, który zbliża się do pieszego najpierw oświetlają dół jego sylwetki, zatem odblaski dobrze jest zakładać jak najniżej.

Umieszczaj odblaski na wysokości kolan, dłoni, w okolicach środka klatki piersiowej i pleców.

Niezależnie od tego gdzie się poruszasz i o jakiej porze, w warunkach niedostatecznej widoczności dla własnego bezpieczeństwa, noś elementy odblaskowe.

 

„ Bądź świadomy, świeć przykładem – bądź widoczny, noś odblaski ”