Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

z terenu gminy Olszówka

Lp.

Nazwa firmy, siedziba i adres, imię i nazwisko przedsiębiorcy

1.

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów

2.

PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

3.

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Dorota Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów