Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszówka niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

Lp.

Nazwa firmy, siedziba i adres, imię i nazwisko przedsiębiorcy

Miejsca zagospodarowania odebranych

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania odebranych bioodpadów stanowiących odpady komunalne

Miejsca zagospodarowania

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

1.

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Nie dotyczy

2.

PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

1)    PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne;

2)    Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3.

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Dorota Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Nie dotyczy