Olszówka, dn. 03.07.2024 r.

SK.120.1.5.2024

 

OKÓLNIK

 

W związku z wystąpieniem w dn. 30.06.2024 r. na terenie gminy Olszówka niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – huraganu i deszczu nawalnego, Wójt Gminy Olszówka informuje, że od 04.07.2024 r. w tut. urzędzie będą przyjmowane wnioski o oszacowanie przez Komisję strat w uprawach rolnych. Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy (pok. nr 1) lub na stronie BIP. Podstawą złożenia wniosku jest dołączenie kopii wniosku o płatności bezpośrednie na 2024 r. (bez mapek) oraz polisę z ubezpieczonymi uprawami. Termin przyjmowania zgłoszeń do 11.07.2024 r. Z uwagi na różne obszary wystąpienia w/w zjawiska prosi się o zgłaszanie tylko tych Rolników, u których faktycznie wystąpiły straty.

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk