Olszówka, dnia 15.11.2023 r.

SK.120.1.7.2023

 

 

 

Okólnik w sprawie kanalizacji sanitarnej

 

 

Urząd Gminy w Olszówce informuję, że w ostatnich tygodniach notujemy w sieci kanalizacyjnej bardzo duże zanieczyszczenie odpadami, które nie powinny się znaleźć w instalacji sanitarnej.

Przypominamy, że kanalizacja sanitarna nie jest pojemnikiem na odpady. Kolektor kanalizacyjny służy wyłącznie  do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych. Dlatego też, zwracam się z apelem do jej użytkowników aby nie wrzucali do kanalizacji odpadów higienicznych przede wszystkim nawilżanych chusteczek higienicznych, a także zużytych ścierek, szmat, ręczników papierowych, odzieży.

Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej narażają Gminę na dodatkowe koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej.

Do awarii przepompowni dochodzi nawet dwa razy w tygodniu. Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami wymiany pompy bądź jej naprawy, za którą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za odprowadzane ścieki.

Przypominamy także, że do kanalizacji sanitarnej nie wolno zrzucać wód opadowych.

Jeśli sytuacja z awariami sieci kanalizacyjnej się nie zmieni, a mieszkańcy nadal będą nieodpowiedzialnie wrzucać do sieci kanalizacji sanitarnej odpady, Gmina będzie zobowiązana do podniesienia cen za odprowadzone ścieki.

 

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk