Uprzejmie prosi się osoby chcące dokonać zakupu preferencyjnego węgla w obecnym naborze tj. do 30 grudnia 2022 r. o złożenie wniosków do dnia 22 listopada 2022 r. (wtorek)!

Na ich podstawie zostanie zamówiona ilość węgla do końca bieżącego roku. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać niezrealizowane z powodu niewystarczającej ilości towaru zamówionego na ten rok.