Olszówka, dn. 26.09.2022 r.

 

SK.120.4.2022

 

 

OKÓLNIK

DLA MIESZKAŃCÓW WSI DĘBOWICZKI I MNIEWO

 

Wójt Gminy Olszówka informuje, że w związku z pojawieniem się na terenie gminy Grabów ogniska choroby zakaźnej-wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w obszar zagrożony wchodzą miejscowości Dębowiczki i Mniewo.

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 9/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole, na obszarze zagrożonym zakazuje się:

-        wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki,

-        przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych,

-        transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym,

-        utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów oraz drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym.

 

 

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk