Olszówka, dn. 14.01.2020 r.

 

SK.120.3.2020

 

OKÓLNIK

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OLSZÓWKA

 

Wójt Gminy Olszówka, informuje, że w związku z pojawieniem się na terenie gminy Dąbie ogniska wirusa H5N8, potocznie zwanym "ptasią grypą" nakazuje się właścicielom drobiu zastosować:

- bioasekurację w postaci maty dezynfekującej,

- należy zamknąć ptactwo w pomieszczeniu,

- należy podawać pożywienie w pomieszczeniu,

- należy zachować najwyższe względy higieny osobistej po kontakcie z ptactwem.

 

Wirus H5N8 jest groźny dla zwierząt, ale nie ma stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, co nie zmienia faktu, że mieszkańcy na powyższym terenie muszą zachować ostrożność. Gospodarstwa, które nie będą stosować nakazu - mogą otrzymać kary administracyjne w postaci kar finansowych.

 

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk