Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


URZĄD GMINY
    Struktura organizacyjna (1)
        Pracownicy (1)
            Elżbieta Wieczorek - Sekretarz (1)
            Elżbieta Michalak - Skarbnik (2)
            Bożena Czubaszewska - Z-ca Kierownika USC (1)
            Karolina Augustyniak (1)
            Elżbieta Banasiak (1)
            Rafał Domowicz (1)
            Aleksandra Dalak (1)
            Rafał Ławniczak (1)
            Agnieszka Maluga (1)
            Daria Kubus (1)
            Emilia Marciniak (1)
            Marta Mikołajczyk (1)
            Elwira Nita (1)
            Ewa Nowińska (1)
            Agnieszka Sawicka (1)
            Sylwia Sulińska (1)
            Ewa Wawrzyniak (1)
            Karolina Zawadzka (1)
    WNIOSKI DO POBRANIA (1)
        Dodatki mieszkaniowe (1)
        Udostępnianie informacji publicznej (2)
        Działalność Gospodarcza (3)
        Ewidencja Ludności (9)
        Gospodarka odpadami (2)
        Planowanie przestrzenne (1)
        Podatki (7)
        Udostępnianie danych osobowych (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (0)
        Wycinka drzew (1)
        Dzierżawa gruntów rolnych (3)
        Skargi, wnioski, zapytania do rzędu (1)
        Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (1)
        Ochrona środowiska (2)
        Zabytki (1)
        Drogi (2)
        Przydomowe oczyszczalnie ścieków (2)
        Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (1)
    Elektroniczna skrzynka podawcza (1)
    Nabór pracowników (15)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Wójt Gminy (3)
        Przewodniczący Rady Gminy (0)
            Kadencja 2010-2014 (1)
            Kadencja 2014-2018 (1)
            Kadencja 2018-2023 (1)
        Sekretarz (1)
        Skarbnik (1)
        Kierownik USC (1)
        Dyrektorzy placówek oświatowych (3)
        Biblioteka, GOPS (2)
        Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta (3)
        Wzory oświadczeń majątkowych nowe (1)
        Rada Gminy (0)
            Radni kadencji 2014-2018 (14)
            Radni kadencji 2018-2023 (14)
    Petycje (9)

ORGANY GMINY
    Wójt (0)
        Wójt Gminy - Włodzimierz Fraszczyk (1)
        Zaświadczenie o wyborze Wójta (3)
        Wyciąg z protokołu dot. złożenia ślubowania przez Wójta Gminy (1)
    Rada Gminy (0)
        Radni VII kadencji (2014-2018) (1)
        Radni VI kadencji (2010-2014) (1)
        Radni V kadencji (2006-2010) (1)
        Radni IV kadencji (2002-2006) (1)
        Radni VIII kadencji (2018 - 2023) (1)
    Sesje Rady Gminy Olszówka (0)
        VIII kadencja (9)
        Archiwum (0)
            VII kadencja (41)
            VI kadencja (44)
    Sesje Rady Gminy Olszówka - transmisje na żywo i nagrania (1)
    Sesje Rady Gminy Olszówka - protokoły z głosowań imiennych (9)
    Raport o stanie Gminy Olszówka (1)
    Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Olszówka za 2018 rok (1)

e-mapa Gminy Olszówka ewidencja numeracji posesji
    e-mapa Gminy Olszówka ewidencja numeracji posesji (1)

OGŁOSZENIA
    "Świetlicowe ATR-akcje" (5)
    Ofery pracy (2)
    Zdjęcia z warsztatów kulinarnych w Krzewacie dn. 06-07.10.2017 r. (1)
    Zawiadomienia od innych organów (3)
        ENERGIA (2)
        GUS (3)
        PKP (1)
        Komunikaty kąpieliskowe (1)
        WKU (2)
        OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE (1)
        OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE (0)
        OSTRZEŻENIA HYDROGEOLOGICZNE (2)
    Program "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" (3)
    Adoptuj psa (1)
    ZUS (19)
    Komunikat dotyczący uprawnień działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych po nowelizacji dotyczącej ich ustawy (1)
    Afrykański pomór świń (ASF) (3)
    Rejestr Grobów Wojennych na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódziego (1)
    Promocja polskich produktów spożywczych - www.polskasmakuje.pl (1)
    NOWE WYZWANIE-WŁASNA FIRMA (aktywizacja zawodowa dla osób w wieku 50+) (1)
    Mapa żłobków i klubów dziecięcych (1)
    Znajdź stypendium dopasowane do Ciebie (1)
    "TAK POWSTAWAŁA NIEPODLEGŁA" - bezpłatna wystawa do pobrania (1)
    Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszówka przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony (1)
    Zaproszenie - rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych (1)
    Informacja dotycząca budowy nowych budynków mieszkalnych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych (1)
    Konkurs na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" (1)
    Konkurs literacki na opowiadanie "Stulecie polskiego kryminału" (1)
    Ogólnopolska akcja edukacyjna "#SegregujeMy" (1)
    Dołącz do akcji "Niepodległa – #mojaflaga"! (1)
    KGW Ponętów Górny Drugi w II etapie konkursu kulinarnego "BITWA REGIONÓW" (1)
    ARiMR (2)
    KOWR - Program stypendiów pomostowych 2019/2020 (1)
    Zaproszenie na cykl spotkań i debat w ramach projektu "Zrównoważone rolnictwo i żywność w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej w regionie" (1)
    Informacja o obowiązku utrzymania zjazdu z drogi publicznej (1)
    Mobilny System Powiadamiania Mieszkańców nowe ważne! (1)
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji (1)
    Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych żniw (1)
    Projekt Międzynarodowa Fundacja "Reaxum" (1)
    Zmiana cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców (1)
    Konkurs „Gdyby Cię nie było..." (1)
    UWAGA WIELKOPOLSCY PSZCZELARZE - "Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej" (1)
    XXIII EDYCJA KONKURSU "POLSKI CEMENT w ARCHITEKTURZE". (1)
    Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych dla Subregionu Konińskiego (1)
    XIV OLIMPIADA INFORMATYCZNA JUNIORÓW - 16.09.2019 r. (1)
    Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza na Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej - 25.09.2019 r. w Poznaniu (1)
    INEA - Budowa sieci światłowodowej na terenie Wielkopolski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (1)
    Zjazd organizacji pozarządowych Subregionu Konińskiego - 26.10.2019 r. w Kazimierzu Biskupim (1)

GMINA OLSZÓWKA
    O GMINIE (0)
        Informacje ogólne (1)
        Akt powstania Gm. Olszówka (2)
        Dane statystyczne (3)
        Galeria zdjęć (8)
        Herb (1)
        Zabytki (1)
    GOSPODARKA ODPADAMI (20)
        Rejestr działalności regulowanej (1)
    "KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY" (15)
        Kącik Przedsiębiorcy - mikroPorady.pl (1)
    PLANOWANIE PRZESTRZENNE (24)
        Sporządzanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego (2)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszówka (1)
    PUNKT OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW (1)
    KULTURA (1)
    BUDŻET (0)
        Uchwały budżetowe (1)
        Zarządzenia (0)
            2003 rok (1)
            2004 rok (1)
            2005 rok (1)
            2006 rok (1)
            2007 rok (1)
            2008 rok (1)
            2009 rok (1)
            2010 rok (1)
            2011 rok (1)
            2012 rok (0)
            2013 rok (1)
            2014 rok (1)
        Informacje o wykonaniu budżetu (56)
        Sprawozdania RB (5)
        Opinie RIO (27)
        Bilanse (1)
        Sprawozdania budżetowe (0)
            2018 r. (4)
            2019 r. (2)
        Sprawozdania finansowe gminy - zbiorcze (1)
        Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych (0)
            Urząd Gminy (1)
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
            Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Ponętowie Górnym Drugim (1)
            Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Głębokiem (1)
            Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Łubiance (1)
    DZIELNICOWY (1)
    SPORT (4)
    ZDROWIE (5)
    PODATKI (1)
        Uchwały (11)
        Informacje o umorzeniach zaległości podatkowych (12)
        Informacje o odroczeniach i rozłożeniach na raty podatku (12)
        Akcyza i Pomoc publiczna (9)
        Informacja o ulgach kupna (2)
        podatki - gospodarka odpadami komunalnymi (1)
    EWIDENCJA LUDNOŚCI (5)
    ROLNICTWO (23)
    OCHRONA ŚRODOWISKA (0)
        Informacje o naborach wniosków (5)
        Udział społeczeństwa w ochronie środowiska (0)
            Archiwum (0)
                Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK92 do skrzyżowania z DW473 (3)
                Budowa trzech turbin wiatrowych (3)
                BIOGAZOWNIA w Zawadce (12)
                Budowa 1 turbiny wiatrowej w miejscowości Głębokie (4)
                Przebudowa drogi gminnej we wsi Szczepanów (4)
                Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW w miejscowości Wólka Czepowa gm. Kłodawa (1)
                Rozbudowa budynku inwentarsko-składowego na dz. nr 143 w m. Ostrów, gm. Olszówka (1)
                Wykonanie urządzenia wodnego na dz. nr 109 w m. Olszówka (2)
                Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzewce - Umień (4)
                Modernizacja rowu melioracyjnego w obrębie Mniewo (2)
                Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych w m. Zawadka (3)
                ZAKŁAD MROŻENIA CEBULI w Ponętowie Górnym Pierwszym (3)
                Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E20 i C-E20) - Pozostałe roboty (1)
                ZAKŁAD MIĘSNY w Ponętowie Górnym Drugim (1)
                Wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża "Dęby Szlacheckie" w gminach: BABIAK I KOŁO (1)
                ELEKTROWNIE WIATROWE w Zawadce (4)
                Przebudowa drogi gminnej Ostrów-Szczepanów (2)
                Opracowanie projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P (1)
                Przebudowa drogi powiatowej Olszówka-Głębokie (2)
                Azbest (1)
                    Opracowanie projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest (1)
                Przebudowa drogi gminnej Olszówka-Głębokie G496054P (3)
                Budowa kanalizacji sanitarnej Olszówka-Łubianka (5)
                Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Olszówka (1)
                Poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze Koło (1)
                Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszówka na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r. (2)
                Modernizacja sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zawadka (2)
                Przebudowa drogi gminnej Olszówka - Tomaszew G496050P (3)
                Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów Programów ochrony powietrza (1)
                Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji w Olszówce (2)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 4 MWp (2)
                Przebudowa drogi gm. we wsi Ponętów Górny (2)
        Decyzje środowiskowe (1)
            2019 (0)
                Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DW 473 (1)
                Budowa Elektrowni Słonecznej na dz. nr 26/2, 28/2 i 30/2 (obręb 0002) w msc. Dębowiczki (proj.Drzewce II) (5)
                Budowa Elektrowni Słonecznej na dz. nr 102/1 w msc. Drzewce (proj.Drzewce II) (3)
            2018 (0)
                Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 340 położonej w m. Drzewcach (6)
                Budowa instalacji fotowoltaicznej Olszówka 3 w Drzewcach (3)
                Budowa instalacji fotowoltaicznej Olszówka 2 w Drzewcach (6)
                Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Umień-Ostrów (2)
            2017 (0)
                Budowa budynku inwentarskiego - odchowalni warchlaków (9)
                Budowa ubojni bydła, na działkach o numerach geodezyjnych: 91/1, 91/2, 90/3, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 87/3, 87/4, 87/5, 429, 428/1, 428/2 obręb Ponętów Górny, gmina Olszówka. (2)
            2016 (0)
                Rozbudowa istniejącego zakładu FROST w Ponętowie o halę magazynowo produkcyjną z przeznaczeniem na obieralnie i przechowalnię cebuli (2)
                Budowa 2 turbin wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Grodna w gminie Grzegorzew (1)
                Przebudowa drogi gminnej Dębowiczki-Grabina-Krzewata nr G496017P (4)
                Wykonanie urządzenia wodnego tj. odwiercenie studni o głębokości 65 m i zabudowaniu w niej pompy o wydatku powyżej 10 m3/godz. na działce nr 134/1 obręb Olszówka, gm. Olszówka. (2)
            2015 (0)
                BUDOWA DWÓCH Elektrowni Wiatrowych o mocy do 2.0 MW każda (1)
                Budowa 1 turbiny wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Drzewce w gminie Olszówka (2)
        Uchwała antysmogowa dla województwa wielkopolskiego (1)
        Nieodpłatny odbiór padłych zwierząt (1)
        Wykaz firm prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Olszówka (1)
        Zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków (1)
        Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku (1)
        Konkursy ekologiczne (1)
    OŚWIATA (4)
    GOSPODARKA KOMUNALNA (5)
    ZABYTKI (2)
    NUMERACJA POSESJI (1)
    OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA (2)
    SOŁTYSI (1)
    NOCLEGOWNIE (1)
    ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG (1)
    EWIENCJA DRÓG GMINNYCH (1)
    PROJEKTY DOFINANSOWANE (7)
        Projekty dofinansowane z WRPO 2007-2013 (0)
            "Wsparcie techniczne OSP w Drzewcach poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego" (1)
            Wsparcie techniczne OSP w Drzewcach poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (1)
            Rzeczowe zakończenie realizacji projektu (1)
    PRZEMOC W RODZINIE (1)
    APTEKI (1)
    KOŚCIÓŁ (1)
    GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (0)
        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
        Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
        Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego (1)
        Dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień w punkcie konsultacyjnym (1)
        Bezpłatne porady prawne (1)
    UMOWY PARTNERSKIE (0)
        Czerepaszyńce, Ukraina (1)
    INFORMACJA DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH (1)
    ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH (0)
        ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (6)
        Tryb konkursowy (1)
            Ogłoszenie o konkursie na finansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu (2)
    NIP i REGON (2)
    ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW (4)
        Przydatność wody do spożycia (3)
        Rozliczenia i płatności - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (1)
        Nowe taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olszówka na okres 3 lat ważne! (1)
    ZGROMADZENIA PUBLICZNE (1)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (3)
    Ogłoszenia o zamówieniach (33)
    Informacje z otwarcia ofert (27)
    Zawiadomienia o wyborze ofert (30)
    Odpowiedzi i wyjaśnienia (0)
        Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego (1)
        Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie (4)
        Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie 2 (1)
        Obiekty rekreacji i sportu na terenie Gminy Olszówka (1)
        Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego (1)
        Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Olszówka (1)
        Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Olszówka II (3)
        ZADANIE NR 1 "Utworzenie otwartej strefy aktywności w m. Głębokie - roboty ziemne i budowlane oraz dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej , zgodnie z załączonym przedmiarem robót"; ZADANIE NR 2 "Utworzenie otwartej strefy aktywności w m. Złota - roboty ziemne i budowlane oraz dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej , zgodnie z załączonym przedmiarem robót" (1)

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (4)
        KARTA DUŻEJ RODZINY (2)
        Ogłoszenia (0)
        Okólnik - WSPARCIE DLA RODZIN Z DZIEĆMI (500+, 300+, świadczenia rodzinne) (1)
        Sprawozdania finansowe (1)
    Gminna Biblioteka Publiczna (1)
    Szkoły podstawowe i gimnazjum (3)

WYBORY POWSZECHNE i LOKALNE
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13 października 2019 r. (6)
    Wybory na Ławników 2019 (1)
    Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. (9)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 25.10.2015 r. (6)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy (0)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 2015 rok nowe (18)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 2014 rok (12)
    Wybory ławników na kadencję 2016-2019 (5)
    Referendum ogólnokrajowe (12)
    Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. (20)
    Wybory do Izby Rolniczej - 31.05.2015 r. (2)
    Wybory samorządowe 2014 (31)
    Wybory samorządowe 2018 - 21.10.2018 r. (24)

PRAWO LOKALNE
    Uchwały (0)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            2002 rok (1)
            2003 rok (1)
            2004 rok (1)
            2005 rok (1)
            2006 rok (1)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2006 rok (1)
            2007 rok (1)
            2008 rok (1)
            2009 rok (0)
                Sesja Nr XXVIII z dnia 03.03.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXIX z dnia 24.03.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXX z dnia 21.04.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXI z dnia 28.04.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXII z dnia 26.05.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXIII z dnia 15.06.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXIV z dnia 30.06.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXV z dnia 11.08.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXVI z dnia 30.09.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXVII z dnia 28.10.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXVIII z dnia 17.11.2009 r. (1)
                Sesja Nr XXXIX z dnia 16.12.2009 r. (1)
                Sesja Nr XL z dnia 29.12.2009 r. (1)
            2010 rok (0)
                Sesja Nr XLI z dnia 09.02.2010 r. (1)
                Sesja Nr XLII z dnia 26.03.2010 r. (1)
                Sesja Nr XLIII z dnia 27.04.2010 r. (1)
                Sesja Nr XLIV z dnia 24.06.2010 r. (1)
                Sesja Nr XLV z dnia 20.07.2010 r. (1)
                Sesja Nr XLVI z dnia 08.09.2010 r. (1)
                Sesja Nr XLVII z dnia 26.10.2010 r. (1)
                Sesja Nr XLIX z dnia 10.11.2010 r. (1)
        Kadencja 2010-2014 (1)
            2010 rok (0)
                Sesja Nr I z dnia 01.12.2010 r. (1)
                Sesja Nr I z dnia 06.12.2010 r. (1)
                Sesja Nr III z dnia 21.12.2010 r. (1)
                Sesja Nr IV z dnia 30.12.2010 r. (1)
            2011 rok (0)
                Sesja Nr V z dnia 15.02.2011 r. (1)
                Sesja Nr VI z dnia 25.02.2011 r. (1)
                Sesja Nr VII z dnia 30.03.2011 r. (1)
                Sesja Nr VIII z dnia 31.05.2011 r. (1)
                Sesja Nr IX z dnia 27.06.2011 r. (1)
                Sesja Nr X z dnia 25.07.2011 r. (1)
                Sesja Nr XI z dnia 17.08.2011 r. (1)
                Sesja Nr XII z dnia 07.09.2011 r. (1)
                Sesja Nr XIII z dnia 27.10.2011 r. (1)
                Sesjaa Nr XIV z dnia 10.11.2011 r. (1)
                Sesja Nr XV z dnia 26.11.2011 r. (1)
                Sesja Nr XVI z dnia 21.12.2011 r. (1)
                Sesja Nr XVII z dnia 28.12.2011 r. (1)
            2012 rok (0)
                Sesja Nr XVIII z dnia 24.02.2012 r. (1)
                Sesja Nr XIX z dnia 29.03.2012 r. (1)
                Sesja Nr XX z dnia 26.04.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXI z dnia 11.06.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXII z dnia 25.06.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXIII z dnia 16.07.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXIV z dnia 29.08.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXV z dnia 26.09.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXVI z dnia 23.10.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXVII z dnia 06.11.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXVIII z dnia 06.12.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXIX z dnia 20.12.2012 r. (1)
                Sesja Nr XXX z dnia 27.12.2012 r. (1)
            2013 rok (0)
                Sesja Nr XXXI z dnia 11.02.2013 r. (1)
                Sesja Nr XXXII z dnia 12.03.2013 r. (1)
                Sesja Nr XXXIII z dnia 26.03.2013 r. (1)
                Sesja Nr XXXIV z dnia 13.05.2013 r. (1)
        Kadencja 2014-2018 (259)
        Kadencja 2018-2023 (58)
    Zarządzenia (1)
        Zarządzenia kierownika (0)
            2004 rok (1)
            2005 rok (1)
            2006 rok (1)
            2007 rok (1)
            2008 rok (1)
            2009 rok (1)
            2010 rok (1)
            2011 rok (1)
            2012 rok (1)
            2013 rok (1)
            2014 rok (1)
            2015 rok (1)
            2016 rok (14)
            2017 rok (13)
        Zarządzenia wójta (0)
            Kadencja 2002-2006 (1)
            Kadencja 2006-2010 (1)
            Kadencja 2010-2014 (1)
            Kadencja 2014-2018 (144)
            Kadencja 2018-2023 (38)
    DZIENNIK USTAW (0)
    MONITOR POLSKI (0)
    Program usuwania wyrobów zawierających azbest (5)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszówka (3)
    Program Gospodarki Odpadami (1)
    Strategia Rozwoju Gminy Olszówka (1)
    Statut Gminy Olszówka (1)
    Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy (1)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku (3)
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (1)
    Program ochrony środowiska (1)

Stowarzyszenie "Solna Dolina"
    Aktualności (1)
    Nabór wniosków (1)

INFORMACJE O BIP
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)

RODO
    Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Olszówce (1)
    Informacja o wyznaczeniu Inpektora ochrony dancyh w Gminie Olszówka (1)
    Polityka ochrony danych w Urzędzie Gminy Olszówka (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij