Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Kadencja 2010-2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 1 2010 ws. Gminnego Biura Spisowego (107.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 2 2011 ws. przekazania niektórych uprawnień do zaciągania zobowiązań (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 4 2011 ws. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonaniia budżetu za 2010 r. (8.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 5 2011 ws. powołania zespołu interdyscyplinarnego (155.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 6 2011 ws.ogłoszenia otwartego konkursu ofert (507.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 7 2011 ws. powołania komisji konkursowej (688.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 8 2011 ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora (605.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 9 2011 ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (120.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 10 2011 ws. powołania Komisji Konkursowej (105.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 11 2011 ws. zasad przygotowania organizacyjnego roku szkolnego (530.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 12 2011 ws. ogłoszenia konkursu na finansowanie sportu (497.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 13 2011 ws. powołania Komisji Konkursowej (169.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14 2011 ws. unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora (77.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15 2011 uchylające zarządzenie ws. powołania Komisji Konkursowej (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16 2011 ws. zmian w budżecie (570.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17 2011 ws. rozstrzygnięcia konkursu na finansowanie rozwoju sportu (147.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 18 2011 ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora (603.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19 2011 ws. powołania Komisji Konkursowej (121.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20 2011 ws.zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora (76.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 21 2011 ws. Rządowego programu pn. Wyprawka szkolna (73.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22 2011 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej (68.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23 2011 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 24 2011 ws. zmian w budżecie gminy na 2011 rok (558.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25 2011 ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 26 2011 ws. określenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych (174.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27 2011 ws. powołania obwodowych komisji wyborczych (191kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28 2011 ws. powołania komisji konkursowej (655.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 29 2011 ws. zmian w budżecie gminy na 2011 r. (508.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 30 2011 ws. zmian w budżecie gminy na 2011 r. (422.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 31 2011 ws. zmian w budżecie gminy na 2011 r. (563.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 32 2011 ws. ustalenia projektu WPF na lata 2012-2015 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 33 2011 ws. ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2012 r. (7.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34 2011 ws. powołania Pani Elżbiety Andrzejewskiej (157.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 35 2011 ws. przekazania podległym jednostkom planów finansowych na 2012 r. (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 36 2011 ws. zmian w budżecie gminy na 2011 r. (740.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 37 2011 zm. zarządzenie ws. GKRPA (74.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38 2011 ws. powołania komisji przetargowej (598.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 39 2011 ws. przekazania niektórych uprawnień (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 40 2012 ws. rozwoju sportu (534.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 41 2012 ws. powołania komisji konkursowej (180.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 42 2012 ws. przekazania niektórych uprawnień (32.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 43 2012 ws. rozwoju sportu (157.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 44 2012 ws. zmian w kwotach dochodów i wydatków podległych jednostek (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 45 2012 ws. zmian w kwotach dochodów i wydatków podległych jednostek (497kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 46 2012 ws. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2011 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 47 2012 ws. organizacji pracy szkół i przedszkoli (179.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 48 2012 ws. regulaminu GKRPA (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 49 2012 ws. zmian w kwotach dochodów i wydatków jednostek podległych (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 50 2012 zm. zarządzenie nr 13 2012 ws. norm eksploatacji (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 51 2012 ws. zmian w kwotach dochodów i wydatków podległych jednostek (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 52 2012 ws. ustalenia procedury kontroli zarządczej (698.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 53 2012 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli (12.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 54 2012 ws. zmian w budżecie na 2012 r. (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 55 2013 ws. zmian w kwotach dochodów i wydatków jednostek podległych (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 56 2012 ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu na 1. półrocze 2012r. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 57 2012 ws. zmian w kwotach dochodów i wydatków podległych jedostek (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 58 2012 ws. zmian w kwotach dochodów i wydatków podległych jednostek (32.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 59 2012 ws. planu finansowego (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 61 2012 ws. powołania Komisji Konkursowej (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 62 2012 ws. zwołania zebrania wiejskiego (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 63 2012 ws. zmian w budżecie gminy (258.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 64 2012 ws. zmian w kwotach dochodów i wydatków (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 65 2012 ws. projektu WPF (599.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 66 2012 ws. projektu uchwały budżetowej (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 60 2012 ws. wyprawki szkolnej (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 67 2012 ws. zmian w budżecie gminy (228.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 68 2012 ws. zmian w kwotach dochodów i wydatków (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 69 2012 ws. przekazania podległym jednostkom planów finansowych (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 70 2012 ws. zmian w kwotach dochodów i wydatków (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 71 2012 ws. zmian w budżecie gminy (132.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 72 2012 ws. zmian w kwotach dochodów i wydatków (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 73 2012 ws. zmian w kwotach dochodów i wydatków (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 74 2012 ws. informacji o kwotach i wydatkach (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 75 2012 ws. przekazania niektórych uprawnień (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 76 2013 ws. ostatecznych kwot dochodów i wydatków (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 77 2013 ws. otwartego konkursu ofert (190.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 78 2013 ws. powołania Komisji Konkursowej (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 79 2013 ws. otwartego konkursu ofert (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 80 2013 ws. ostatecznych kwot dochodów i wydatków (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 81 2013 ws. sprawozdania z wykonania budżetu (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 82 2013 ws. stawki za centralne ogrzewane (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 83 2013 ws. zmian w budżecie gminy (235.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 84 2013 ws. ostatecznych kwot dochodów i wydatków (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 85 2013 ws. ostatecznych kwot dochodów i wydatków (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 86 2013 ws. realizacji zadań związanych z pracą z rodzina zamieszkującą na terenie Gminy (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 87 2013 ws. informacji o kwotach i wydatkach (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 88 2013 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 89 2013 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 90 2013 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 91 2013 ws. zmian w budżecie gminy (181.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 92 2013 ws. planu finansowego (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 93 2013 ws. wyprawki szkolnej (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 94 2013 ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 95 2013 ws. planu finansowego (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 96 2013 ws. planu finansowego (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 97 2013 ws. Planu Obrony Cywilnej (50.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 98 2013 ws. zmian w budżecie (267.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 99 2013 ws. planu finansowego (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 100 2013 ws. planu finansowego (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 101 2013 ws. zmian w budżecie (256.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 102 2014 ws. planów finansowych jednostek podległych (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 103 2013 ws. planów finansowych (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 104 2013 ws. projektu WPF na lata 2014-2017 (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 105 2013 ws. projektu uchwały budżetowej (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 106 2013 o zmianie zarządzenia ws. powołania Zespołu interdyscyplinarnego (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 107 2013 ws. planów finansowych jednostek podległych (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 108 2013 ws. zmian w budżecie (350.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 109 2013 ws. planów finansowych jednostek podległych (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 110 2013 ws. zmian w budżecie (160.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 111 2013 ws. planów finansowych jednostek podległych (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 112 2013 ws. przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 113 2013 ws. likwidacji formacji obrony cywilnej (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 114 2013 ws. planu finansowego jednostek podległych (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 115 2014 ws. sprostowania błędu pisarskiego (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 116 2014 ws. norm eksploatacji (65.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 117 2014 ws. systemu wykrywania i alarmowania (321.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 118 2014 ws. wyznaczenia siedziby OKW (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 119 2014 ws. upoważnienia Kierownika GOPS (74.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 120 2014 ws. zmian w budżecie (197.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elwira Nita
Data utworzenia:2011-03-11 13:09:58
Wprowadził do systemu:Elwira Nita
Data wprowadzenia:2011-03-11 13:10:34
Opublikował:Elwira Nita
Data publikacji:2011-03-11 13:10:59
Ostatnia zmiana:2014-02-21 08:45:35
Ilość wyświetleń:3743

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij