Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVII/147/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia 9 lutego 2017., zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  28 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka, w godzinach urzędowania. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy w Olszówce.

            Przedmiotem sporządzenia Studium jest obszar Gminy Olszówka w granicach administracyjnych.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka, o godz. 12.00  w sali konferencyjnej.

            Zgodnie z art. 11 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka, (e-mail: urzad.gminy@olszowka.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Olszówka.

 

    Wójt Gminy Olszówka

   /-/ Włodzimierz Fraszczyk

Metadane

Źródło informacji:Rafał Ławniczak
Data utworzenia:2017-11-14 09:07:55
Wprowadził do systemu:Elwira Nita
Data wprowadzenia:2017-11-14 09:08:23
Opublikował:Elwira Nita
Data publikacji:2017-11-14 09:09:46
Ostatnia zmiana:2017-11-14 09:10:53
Ilość wyświetleń:1095

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij