INFORMACJA

Wójta Gminy Olszówka

z dnia 20 sierpnia 2018 roku

 

 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku –Kodeks Wyborczy ( Dz. U. 2018 r. poz.754, 1000ze zm.) informuję, że na terenie Gminy Olszówka wyznaczonymi miejscami na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych - komitetów wyborczych są tablice ogłoszeń n.w. sołectw:

 

1.           Adamin

2.           Dębowiczki

3.           Drzewce

4.           Głębokie

5.           Grabina

6.           Krzewata

7.           Łubianka

8.           Młynik

9.           Mniewo

10.      Nowa Wioska

11.      Olszówka

12.      Ostrów

13.      Ponętów Górny Drugi

14.      Ponętów Górny Pierwszy

15.      Przybyszew

16.      Szczepanów

17.      Tomaszew

18.      Umień

19.      Zawadka

20.      Złota

 

 

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk