Wzory wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze