Gmina Olszówka zgodnie z zapisami Wstępnej Promesy nr RPOZ/2022/9417/PolskiLad i nr RPOZ/2022/9422/PolskiLad z dnia 28.03.2023 oraz Wstępnej Promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/5045/PolskiLad z dnia 16.08.2023  informuje, że dokumenty Postępowania Zakupowego na zadanie pn: ,,Roboty konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Umieniu” w trybie zapytania ofertowego prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętego Michała Archanioła w  Umieniu są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – BIP  oraz w Biurze Parafialnym – Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Umieniu, Umień 12, 62-641 Olszówka.