Gmina Olszówka dzięki udziałowi w XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” zrealizowała kolejny projekt pn. ”Ludność mniewska dobra jest, wciąż pięknieje nasza wieś. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mniewie”.

 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mniewie polegało na wymianie całego ogrodzenia, montażu altany i garażu blaszanego, dostawie 2 kpl stołów wraz z ławkami, stworzenie miejsca na ognisko w tym montaż grilla nad paleniskiem. Ponadto wykonano nasadzenia krzewów ozdobnych i drzew miododajnych wraz z rozłożeniem włókniny i wysypaniem kory.

 

Duży wkład w realizację inwestycji mieli mieszkańcy wsi Mniewo – zdemontowali stare ogrodzenie i założyli nowe z płyt betonowych i siatki panelowej. Całość uporządkowali.

 

Projekt został współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50.000,00 zł

Całkowita  wartość projektu wyniosła – 142 818,16 zł zł

Wkład własny mieszkańców wyniósł – 17 860,00 zł