W dniu 25 lipca 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno Usługowym Emp@tia, pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

mapę żłobków i klubów dziecięcych – narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3 do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Na mapie tej oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane tej instytucji – w tym dane kontaktowe żłobka/klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.