II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola rolnika by upadku unikał, który będzie przebiegał w formule on-line.

 

Tegoroczna edycja weryfikuje wiedzę uczestników z zakresu zapobiegania wypadkom w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prewencją zdarzeń najczęściej zgłaszanych do KRUS – upadków osób.

 

Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl

 

Link do testu https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/

 

Szczegółowych informacji o konkursie można także uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Kole pod nr telefonu 63 272 52 89

 

Konkurs trwa do 20 listopada br.

 

100 uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto.

 

obrazek