Wniosek o świadczenia z programów Rodzina 500+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy możesz złożyć tylko elektronicznie:

-        na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl

-        przez bankowość elektroniczną

-        na portalu emp@tia

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) przysługuje na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

 

W sprawie świadczenia wychowawczego i rodzinnego kapitału opiekuńczego otrzymasz pomoc:

-        na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00),

-        w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl,

-        we wszystkich placówkach ZUS,

-        podczas e-wizyty w ZUS.

 

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie

Zabierz na spotkanie dowód osobisty, a jeśli chcesz złożyć wniosek, to także numer rachunku bankowego

Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie

Jak to zrobić, sprawdź www.zus.pl albo zadzwoń: 22 290 55 00 (pn.-pt. 8.00 – 15.00) lub 22 560 16 00 (pn.-pt. 7.00 – 18.00)

Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS przez internet

 

Świadczenie „Rodzina 500+”

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.

Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami gmin.

Natomiast od 1 stycznia 2022 r., aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na okres do 30 maja 2022 r. rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek elektronicznie do ZUS.

 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne, proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

 

Składanie wniosków, wypłata świadczenia

Wnioski o świadczenia 500+ i RKO można złożyć wyłącznie elektronicznie.

Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Pisma, informacje i decyzję będą przekazywane w postaci elektronicznej na PUE ZUS i tam będą dostępne dla zalogowanych klientów.

 

Gdzie można uzyskać wsparcie

Osoby potrzebujące wsparcia będą mogły skorzystać z pomocy pracowników ZUS.

Dyżury pracowników ZUS odbywać się będą nie tylko w placówkach Zakładu, ale również w placówkach Poczty Polskiej, KRUS, Urzędach Miast i Gmin oraz innych instytucjach państwowych. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.zus.pl