Badanie ankietowe LGD „Solna Dolina” – Poziom satysfakcji mieszkańców

 

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Solna Dolina” do potrzeb mieszkańców i regionu.

 

Poniżej link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=a6d12210&&b=dc88566d8&&c=faab29ca

 

Stowarzyszenie "SOLNA DOLINA"

Lokalna Grupa Działania

62-650 Kłodawa, ul. Dąbska 17

Biuro i adres do korespondencji:

ul. Kościelna 5, pokój nr 14 i 15

tel. 603 99 41 42