Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Stypendia 2012 r.

Okólnik

Uprzejmie informuję mieszkańców gminy Olszówka o możliwości ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego dla uczniów  szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (nie dotyczy studentów) na rok szkolny  2012/2013. O stypendium szkolne mogą się ubiegać rodzice uczniów oraz pełnoletni uczniowie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty  351 złotych.

Po druki wniosków należy się zgłaszać w Urzędzie Gminy w pokoju nr  6 – 7 (biuro oświaty) od 30 sierpnia  2012 r. lub pobrać ze strony internetowej urzędu www.olszowka.org.pl . Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dniach od 1 do 15 września 2012 r. w Urzędzie Gminy w Olszówce pok. 6-7 (biuro oświaty). Zaznacza się jednocześnie, że  złożenie wniosku nie upoważnia  do otrzymania stypendium. Wysokość stypendium ustala się w miarę przekazanych środków finansowych  i przy odpowiednim zakwalifikowaniu się do grupy dochodowej na podstawie złożonych dokumentów. Dodatkowe informacje w sprawie pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać pod nr tel. (063) 273-90-08 wew. 19.

Jednocześnie informuję, iż do 30 września 2012 r. należy składać wnioski do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego, klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Kryteria przyznawania pomocy:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń  może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:

1.    pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa:

-         w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), tj. 504 zł dochodu netto na jedną osobę w rodzinie dla uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

-          w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. 351 zł dochodu netto na jedną osobę w rodzinie dla pozostałych uczniów

w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku;

2.    pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z powyższym kryterium, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów w klasach II-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego, klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej

3.    posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do klasy I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego, klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Szczegółowe informacje oraz wnioski są dostępne u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym  2012/2013.

                           Wójt Gminy

                  /-/ Włodzimierz Fraszczyk

Załączniki

I N F O R M A C J A 2012 (14.2kB) Zapisz dokument  
Na co może być przeznaczone stypendium szkolne (14.4kB) Zapisz dokument  
oświadczenie o dochodach (16.4kB) Zapisz dokument  
oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (13.8kB) Zapisz dokument  
W N I O S E K 2012 (22.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Sulińska
Data utworzenia:2012-08-16 14:06:01
Wprowadził do systemu:Elwira Nita
Data wprowadzenia:2012-08-16 14:06:10
Opublikował:Elwira Nita
Data publikacji:2012-08-16 14:08:45
Ostatnia zmiana:2012-08-16 14:54:11
Ilość wyświetleń:2429
Urząd Gminy w Olszówce
Olszówka 15
62-641 Olszówka
pow. kolski, woj. wielkopolskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij