Olszówka, dn. 15.01.2021 r.

SK.120.2.2021

OKÓLNIK

 

Urząd Gminy w Olszówce informuje, że w dniach od 1 lutego do 1 marca 2021 r. można składać w tut. Urzędzie Gminy w pokoju nr 1 (PODATKI) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Uwzględniane będą faktury VAT dokumentujące zakup paliwa za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w ramach limitu określonego na 2021 r. Rolnik maksymalnie może uzyskać zwrot z 100 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz z 30 litrów ze średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2020 r.* Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi 1,00 zł. na 1 litr oleju napędowego. Zwrot ten wypłacony będzie w terminie od 1 do 30 kwietnia 2021 r. Należy zabrać ze sobą nr PESEL, nr konta bankowego, faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego, informację o liczbie DJP bydła z ARiMR* oraz umowy dzierżaw.

* Rolnik zobowiązany jest zwrócić się z wnioskiem do ARiMR o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie za 2020 r. i przedłożyć ją w Urzędzie Gminy wraz ze składanym wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego.

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk