Na gminy został nałożony obowiązek zapewnienia transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. Pomoc będzie organizowana dla posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, jak również dla osób mających trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień). W celu realizacji tego zadania, w tym zbierania zapotrzebowania na dowóz, jak również udzielania niezbędnych informacji na temat szczepień na terenie naszej gminy, został wyznaczony gminny koordynator ds.  szczepień Pani Karolina Helińska.  Informacji w powyższych sprawach można będzie zasięgać pod numerem telefonu 63/26-17-629.

Rejestracji można dokonać na 3 sposoby:

1.    Poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989. Do zapisu jest potrzebny numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego na który zostanie przesłane potwierdzenie umówienia wizyty na szczepienie, a także, na dzień przed terminami obu szczepień, przypomnienie o terminie szczepienia.

2.    Rejestracji można dokonać osobiście bądź poprzez osobę bliską z rodziny. Podczas rejestracji zostanie uzgodniony termin oraz miejsce szczepienia poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień. W naszej gminie do wykonywania szczepień został zarejestrowany punkt  Przychodnia Lekarska ESKULAP ADAMIN 41, 62-641 Olszówka. Numer kontaktowy: 725604020.

3.    Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl /dla osób posiadających profil zaufany/.

 

Wykaz aktualnych punktów szczepień znajduje się pod linkiem

 https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

 

obrazek

Nazwa akcji #SzczepimySię

Hasztag: #SzczepimySię

Adres strony www [najważniejsze informacje]: gov.pl/szczepimysie

Infolinia, bezpłatna, całodobowa: 989

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące akcji #SzczepimySię można znaleźć w zakładce:

„Pytania i odpowiedzi” https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi