GK.271.2.1.2020                                                                                                             Olszówka, dnia 18.11.2020 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

Zamawiający:

           

            Gmina Olszówka

            Olszówka 15, 62 - 641 Olszówka

            REGON:   311019289        NIP:     666 20 02 107

            telefon:      (63) 261 76 11

            e-mail:  urzad.gminy@olszowka.org.pl

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Przebudowa drogi gminnej Nr G496040P w Ostrowie”

 

Ogłoszony dnia 10.11.2020 r. w BIP Zamawiającego.

 

Wpłynęło ofert:             szt. 1

 

1)       LuKpol Krzysztof Łuczak, ul. Dąbska 26, 99-210 Uniejów.

 

                         

Unieważniono przetarg:

Oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.

 

 

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk