Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

 

obrazek

 

 

 

Znak sprawy: OŚ.271.2.2020                                                                                                                                                  Olszówka, dnia 2020-04-07

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro, do których zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) nie stosuje się przepisów tej ustawy, Gmina Olszówka, po rozeznaniu rynku na podstawie Zarządzenia nr 17/2017 Wójta Gminy Olszówka z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty na: dostawę 20 fabrycznie nowych komputerów przenośnych/laptopów oraz 20 oprogramowań dla Gminy Olszówka w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zaoferowane parametry nie mogą być gorsze/niższe niż parametry minimalne zamieszczone w załączniku nr 2.

 

1.     Zamawiający

Gmina Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka

Tel. 63 2617611 , e-mail urzad.gminy@olszowka.org.pl

2.     Wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesiące.

3.     Kryterium oceny ofert: cena 100%.

4.     Termin realizacji zamówienia: 15.05.2020 r.

5.     Miejsce dostawy: Urząd Gminy w Olszówce, Olszówka 15, 62-641 Olszówka.

6.     Miejsce i termin złożenia oferty: wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad.gminy@olszowka.org.pl do dnia 15.04.2020 do godz.10:00 (decyduje data wpływu).

7.     Termin otwarcia ofert: 15.04.2020 r. godz. 11:00

8.     Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na dołączonych do zapytania ofertowego załącznikach nr 1 i 2.

9.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.

11.  W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.

12.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnej oferty.

13.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

14.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marta Mikołajczyk tel. 63 2617615

 

Olszówka, 07.04.2020 r.

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk

 

Załączniki:

1. Wzór oferty

2. Opis przedmiotu zamówienia

 

Załączniki

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OŚ (58.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego OŚ (56.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marta Mikołajczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karina Matczak
Data wprowadzenia:2020-04-07 14:31:33
Opublikował:Karina Matczak
Data publikacji:2020-04-07 14:46:56
Ostatnia zmiana:2020-04-07 14:53:45
Ilość wyświetleń:494

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij