Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe: " Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 400.000,00 zł"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zamówienia  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości

kwoty 30 000 euro  na podstawie Zarządzenia nr 17/2017 z dnia 14.08.2017 r. Wójta Gminy Olszówka

1.       Zamawiający

 

                        GMINA  OLSZÓWKA, Olszówka 15, 62-641 Olszówka 

                             tel. 63 2617611,  e-mail urzad.gminy@olszowka.org.pl

                                        zaprasza do złożenia oferty na:

2.    Przedmiot zamówienia:

 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 400.000,00 zł

3.       Termin realizacji zamówienia: 10.12.2019 r.

·         Okres kredytowania:  od 10 grudnia 2019 roku do 29.12.2023 roku

4.       Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy w Olszówce – Sekretariat ;  Olszówka 15, 62-641 Olszówka;  do dnia 25.11.2019 r. godz. 10:00

·         Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia

·         Sposób przygotowania:

- ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim ( wzór w załączeniu)

- Oferta winna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument  z którego wynikać będzie umocowanie prawne do podpisywania zobowiązań w  imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik  do oferty musi być załączone dodatkowo pełnomocnictwo określające zakres  upoważnienia do reprezentacji Wykonawcy.

·         Sposób złożenia oferty: drogą pocztową, kurierem lub osobiście, w kopercie zaadresowanej na zamawiającego i adresem zwrotnym wykonawcy oznaczoną Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego”.

·         Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 25.11.2019 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Olszówce w sali konferencyjnej. 

·         Otwarcie ofert jest jawne.

5.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej, o której mowa w ustawie Prawo bankowe (Dz. U. 2018 poz. 2187).

6.       Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Michalak.

7.       Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do zapytania.

·         Założenia przyjęte do sporządzenia oferty stanowi „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik Nr 2 do zapytania.

·         koszty kredytu należy podać w złotych polskich jako sumę wszystkich składników – odsetki za okres karencji i spłaty według stopy procentowej ustalonej jako suma marży banku + WIBOR 1M + prowizja banku od kwoty uruchomionego kredytu (wycenione koszty zgodnie z formularzem oferty).

8.       Dokumenty do oceny  zdolności kredytowej zamawiającego ( strona BIP zamawiającego):

1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Olszówka na lata 2019-2023– aktualna po dokonanych w ciągu roku zmianach,  http://www.olszowka.nowoczesnagmina.pl/?a=4277

2) Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Olszówka z dnia 28.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wraz z aktualnym załącznikiem o przychodach i rozchodach gminy, http://www.olszowka.nowoczesnagmina.pl/?a=4276

3) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu,  http://www.olszowka.nowoczesnagmina.pl/?a=4326

4) BILANS z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,  http://www.olszowka.nowoczesnagmina.pl/?c=1524

5) BILANSE z wykonania budżetu gminy do roku 2017 rok, http://www.olszowka.nowoczesnagmina.pl/?c=401

6) Sprawozdania budżetowe RB 27S, RB 28S, RB NDS, RBN, RBZhttp://www.olszowka.nowoczesnagmina.pl/?c=1558

 

 

Olszówka dnia 06.11.2019 r.

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Włodzimierz Fraszczyk

 

Załączniki

Załącznik Nr 1 formularz ofertowy (207.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 opis zamówienia (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Ławniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karina Matczak
Data wprowadzenia:2019-11-07 11:44:10
Opublikował:Karina Matczak
Data publikacji:2019-11-07 11:57:53
Ostatnia zmiana:2019-11-07 11:58:02
Ilość wyświetleń:219

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij