Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku inwentarskiego - odchowalni warchlaków

Olszówka, dnia 30.08.2018 r.

Nr 6220.5.12.2017
                                                       

 OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 36 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późń. zm.) w związku z art. 77 ust. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm)

 zawiadamiam,

 iż nie jest możliwe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – odchowalni warchlaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 2/2 położonej w obrębie miejscowości Dębowiczki, gmina Olszówka” w ustawowym terminie. Przedłużenie podyktowane jest szczególnie skomplikowanym charakterem sprawy, koniecznością uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a także trwającą procedurą opiniowania przedsięwzięcia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Nowy termin wydania decyzji wskazuje się do 15 października 2018 r.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez obwieszczenie, które zostaje  zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszówka, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olszówce, Olszówka 15, 62-641 Olszówka oraz przesłane sołtysowi sołectwa Dębowiczki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania o czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.      

                                                                         

 

Wójt Gminy

/-/ Włodzimierz Fraszczyk 

 

Metadane

Źródło informacji:Elwia Nita
Data utworzenia:2018-09-04 14:22:00
Wprowadził do systemu:Elwia Nita
Data wprowadzenia:2018-09-04 12:45:57
Opublikował:Elwia Nita
Data publikacji:2018-09-04 14:24:22
Ostatnia zmiana:2018-09-04 14:24:32
Ilość wyświetleń:392
Urząd Gminy w Olszówce
Olszówka 15
62-641 Olszówka
pow. kolski, woj. wielkopolskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij