Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszówce o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczenia wychowawczego

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczenia wychowawczego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszówce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

DS. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

 

 

 

1.Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W Olszówce

Olszówka 15

62-641 Olszówka

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

 Wymiar etatu: 1

2.Wymagania niezbędne na stanowisku:

1)spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.;

2)wykształcenie wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze;

3)znajomość przepisów prawnych z zakresu:  ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznych, ustawie o samorządzie gminnym,  kodeksu postępowania administracyjnego.

4)doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej- co najmniej 1 roczny staż pracy w administracji samorządowej.

3.Wymagania dodatkowe:

1)znajomość programów komputerowych (Windows, Pakiet MS Office), programu do obsługi świadczeń rodzinnych, wychowawczych SYGNITY;

3)umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy;

4)umiejętność pracy w zespole;

5)komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość.

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami przyjmowanie wniosków i dokumentów o świadczenie wychowawcze 500+;

2)rozpatrywanie wniosków;

3)przygotowywanie decyzji administracyjnych;

4)sporządzanie list wypłat;

5)sporządzanie sprawozdawczości; ocen i analiz z zakresu realizacji świadczenia;

6)zakładanie akt osobowych świadczeniobiorców;

7)przygotowywanie korespondencji do instytucji zewnętrznych;

8)wprowadzanie danych do systemów informatycznych;

9)prowadzenie niezbędnych statystyk, gromadzenie danych;

10)archiwizacja dokumentów.

5.Warunki pracy:

1)praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2)zatrudnienie od dnia  marca 2018 roku;

3)stanowisko związane z pracą biurową przy komputerze w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszówce.

4) w miesiącu grudniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowe     i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 0 %.

6.Wymagane dokumenty:

1)życiorys - curriculum vitae;

2)list motywacyjny;

3)kserokopia świadectw pracy;

4)kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5)kserokopia dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje;

6)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;

7)oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

8)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku;

9)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - zawierające klauzulę:
'Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).  

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszówce, pokój nr 5, albo listownie na adres Ośrodka z dopiskiem "Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. świadczenia wychowawczego" w terminie do dnia 12 lutego 2018 roku do godziny 1500.

   Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie do Ośrodka nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Olszówka oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

Olszówka, dnia 29 styczeń  2018 r.

 

 

 

                                                                                                                         Kierownik GOPS

                                                                                                                     /-/Elżbieta Sosnowska

 

 

Metadane

Źródło informacji:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce
Data utworzenia:2018-01-29 13:48:14
Wprowadził do systemu:Elwira Nita
Data wprowadzenia:2018-01-29 13:48:20
Opublikował:Elwira Nita
Data publikacji:2018-01-29 14:00:46
Ostatnia zmiana:2018-01-29 14:02:10
Ilość wyświetleń:878

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij