Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej

Miejsce pracy:
Urząd Gminy w Olszówce, 62-641 Olszówka
powiat kolski, woj. wielkopolskie
Stanowisko do spraw gospodarki komunalnej

1.Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) wymagania niezbędne:
-obywatelstwo polskie,
-wykształcenie średnie,
-posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem,
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-nieposzlakowana opinia,
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

b) wymagania dodatkowe:
-wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie: administracja),
-doświadczenie zawodowe w administracji,
-umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym komputera (znajomość obsługi i funkcjonowania programów w środowisku WINDOWS, EXCEL, umiejętność posługiwania się programem GEOPORTAL);
-dobra znajomość przepisów wynikających z ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o publicznym transporcie drogowym, finansów publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych,
-służba przygotowawcza dla urzędników samorządowych,
-prawo jazdy kat. B;
-umiejętność sprawnej organizacji pracy,
-komunikatywność,  kreatywność, dyspozycyjność, samodzielność, wysoka kultura osobista,
-otwartość na podnoszenie kwalifikacji.

2.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) gospodarka gruntami stanowiącymi własność gminy;
2) oddawanie w zarząd lub wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy (naliczanie i egzekwowanie opłat z tego tytułu);
3)  wnioskowanie potrzeb w zakresie rekultywacji gruntów;
4) nadzór nad dokumentacją aktów własności ziemi, udzielanie informacji w sprawie aktów sporządzonych przez Urząd;
5) prowadzenie spraw związanych z zagadnieniem obejmującym „Wody Polskie”;
6) wydzierżawianie nieruchomości nierolniczych oraz naliczanie i ściąganie czynszów dzierżawnych;
7) wydzierżawianie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy i egzekwowanie należności z tego tytułu;
8) prowadzenie spraw z zakresu transportu drogowego w odniesieniu do zadań gminy;
9) współpraca w zakresie budowy kanalizacji oraz ewidencji przyłączeń kanalizacyjnych;
10) wydawanie zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów;
11) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych;
12) współpraca z Gminną Spółką Wodną i Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych;
13) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i lokalnych i spraw związanych z zarządzeniem dróg gminnych i lokalnych;
14) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej;
15) prowadzenie spraw w zakresie zimowego utrzymania dróg, w tym opracowanie planu zimowego utrzymania dróg;
16) zapewnienie znakowania dróg właściwymi znakami drogowymi;
17) potwierdzanie wykonanych prac/zrealizowanych zakupów na fakturach w zakresie prowadzonych zagadnień;
18)  prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z zakresu prowadzonych spraw;
19) wydawanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw;
20) pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie prowadzonych spraw.

3.Wymagane dokumenty:
-kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór określony w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku –Dz.U. Nr 125, poz. 869) - wzór kwestionariusza dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy w Olszówce,
-list motywacyjny z uzasadnieniem decyzji dotyczącej udziału w konkursie,
-życiorys (CV),
-kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
-kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
-oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywania czynności na stanowisku objętym naborem.
-oświadczenie kandydata zawierające klauzulę:
‘Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Olszówce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).

4.Komplet dokumentów należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej- w Urzędzie Gminy w Olszówce” w terminie do dnia 5 października 2017 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy w Olszówce (pokój Nr 10) lub przesłanie dokumentów na adres: Urząd Gminy w Olszówce, Olszówka 15, 62-641 Olszówka, woj. wielkopolskie (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy).

Załączniki

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (14.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Wieczorek
Data utworzenia:2017-09-21 13:17:24
Wprowadził do systemu:Elwira Nita
Data wprowadzenia:2017-09-21 13:17:27
Opublikował:Elwira Nita
Data publikacji:2017-09-21 13:21:07
Ostatnia zmiana:2017-09-21 14:03:04
Ilość wyświetleń:773

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij