Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw kancelaryjno-technicznych

Miejsce pracy:
Urząd Gminy w Olszówce, 62-641 Olszówka
powiat kolski, woj. wielkopolskie
Stanowisko do spraw kancelaryjno-technicznych

1.Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) wymagania niezbędne:
-obywatelstwo polskie,
-wykształcenie średnie,
-posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem,
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-nieposzlakowana opinia,
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

b) wymagania dodatkowe:
-wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie: administracja, informatyka),
-doświadczenie zawodowe w administracji,
-umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym komputera (znajomość obsługi i funkcjonowania programów w środowisku WINDOWS, EXCEL);
-dobra znajomość przepisów wynikających z ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o dostępie do informacji publicznej, znajomość języka migowego;
-służba przygotowawcza dla urzędników samorządowych,
-prawo jazdy kat. B;
-umiejętność sprawnej organizacji pracy,
-komunikatywność,  kreatywność, dyspozycyjność, samodzielność, wysoka kultura osobista,
-otwartość na podnoszenie kwalifikacji.

2.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie kancelarii Urzędu;
2) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;
3) obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, centrala telefoniczna, fax, komputer);
4) spisywanie zeznań świadków;
5) prowadzenie ewidencji umów zawieranych przez Gminę;
6) prowadzenie prenumeraty czasopism;
7) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i bieżąca jego aktualizacja;
8) prowadzenie Legislatora aktów prawnych;
9) obsługa platformy ePUAP;
10) obsługa portalu sprawozdawczego GUS;
11) prowadzenie i obsługa programu Kadry;
12) prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników;
13) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
14) potwierdzanie wykonanych prac/zrealizowanych zakupów na fakturach w zakresie prowadzonych zagadnień;
15) prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z zakresu prowadzonych spraw;
16) wydawanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw;
17) pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie prowadzonych spraw;
18) prowadzenie spraw w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
19) prowadzenie spraw związanych z zakupem i utrzymaniem usług pocztowych i telekomunikacyjnych wraz z usługą obejmującą dostęp do Internetu;
20) zakupy, w tym: ewidencjonowanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych; sprzętu biurowego, materiałów biurowych, druków, oprogramowań
21) zamawianie pieczęci służbowych i prowadzenie ich ewidencji;
22) zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą, sprzęt ochrony osobistej, zimne napoje;
23) prowadzenie dokumentacji samochodu służbowego;
24) realizacja zadań związanych z petycjami i wnioskami o udzielenie informacji publicznej wpływających do Urzędu Gminy.

3.Wymagane dokumenty:
-kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór określony w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku –Dz.U. Nr 125, poz. 869) - wzór kwestionariusza dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy w Olszówce,
-list motywacyjny z uzasadnieniem decyzji dotyczącej udziału w konkursie,
-życiorys (CV),
-kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
-kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
-oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywania czynności na stanowisku objętym naborem.
-oświadczenie kandydata zawierające klauzulę:
‘Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Olszówce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

4.Komplet dokumentów należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych - w Urzędzie Gminy w Olszówce” w terminie do dnia 5 października 2017 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy w Olszówce (pokój Nr 10) lub przesłanie dokumentów na adres:
Urząd Gminy w Olszówce, Olszówka 15, 62-641 Olszówka, woj. wielkopolskie
(decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy).

Załączniki

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (14.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Wieczorek
Data utworzenia:2017-09-21 13:02:10
Wprowadził do systemu:Elwira Nita
Data wprowadzenia:2017-09-21 13:02:25
Opublikował:Elwira Nita
Data publikacji:2017-09-21 13:21:07
Ostatnia zmiana:2017-09-21 14:03:59
Ilość wyświetleń:704

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij